EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.11.08.

Katru gadu 16. novembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā tolerances diena


16. novembris ir diena, kad pirms 63 gadiem tika dibināta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija ar mērķi veicināt miera kultūru pasaulē.

Atzīmējot šo dienu kā Tolerances dienu, šo svinību mērķis ir atskatīties un izvērtēt, kas gada laikā ir paveikts un kas vēl ir darāms, lai pasaulē uzturētu savstarpēju cieņu un mieru starp cilvēkiem. UNESCO ģenerāldirektors Koičiro Macuura savā Tolerances dienas uzrunā, atgādinot par Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 60. gadadienu š.g. decembrī, aicina uz savstarpēju cieņu un uzmanību pret kultūras, reliģiskām, valodas, etniskām un sociāla rakstura daudzveidībām cilvēku starpā un iecietību pret tām. Tieši mūsu spēja būt vienotiem šajā daudzveidībā spēs raksturot visas cilvēces vēlmi vienoties mieram!

UNESCO ģenerāldirektora uzruna veltīta Starptautiskajai tolerances dienai (angļu valodā)