EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.05.08.

Jau ceturto reizi Latvijā piešķir stipendijas ”Sievietēm Zinātnē”
2008. gada 15. maijā LZA tiek pasniegtas L`ORÉAL Latvijas stipendijas “Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Lai padarītu mūsu valsti zinātnei draudzīgāku un atbalstītu dzīvības zinātņu un materiālzinātņu jomā strādājošās pētnieces, Latvijā šīs stipendijas tiek piešķirtas jau ceturto gadu pēc kārtas starptautiskā L`Oréal un UNESCO kopprojekta „Sievietēm Zinātnē” (For Women In Science) ietvaros.

2005. gadā iedibinātās stipendijas, kuru Goda Patronese ir bijusī Valsts prezidente akadēmiķe Vaira Vīķe-Freiberga, tiek piešķirtas pētījumiem un zinātniskajam darbam tepat Latvijā, lai mazinātu “smadzeņu noplūdi”, popularizētu zinātnieces karjeras iespēju sievietēm un iedvesmotu potenciālās jaunās pētnieces saistīt savu dzīvi ar šo jomu, izceļot un godinot zinātnieces, kas šajā ziņā var sniegt pozitīvu piemēru. Šī ir nevis balva par nopelniem un jau paveikto, bet atbalsts perspektīviem, jauniem pētījumiem un atklājumiem, kuru ietekme uz mūsu dzīvi gaidāma tuvākā vai tālākā nākotnē.

Ņemot vērā situāciju Latvijā, stipendiju piešķīrēji – L`ORÉAL Baltic, UNESCO LNK un LZA –ir vienojušies šogad akcentēt atbalstu jaunajām zinātniecēm: divas no stipendijām paredzētas disertācijas izstrādei un piešķirtas doktorantēm līdz 33 gadu vecumam. Trešā stipendija, kas paredzēta kā finansiāls atbalsts iecerēto zinātnisko pētījumu veikšanai, piešķirta zinātņu doktorei. Gada stipendijas summa ir 4000 latu katrai stipendiātei.

Pieteikumus izvērtēja un trīs stipendiātes izraudzījās īpaši šim nolūkam izveidota žūrijas komisija LZA Senāta priekšsēdētāja akadēmiķa Jāņa Stradiņa vadībā, pieaicinot LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas un LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas ekspertus.

Šogad stipendiju saņems:
- Bioloģijas zinātņu doktore Tatjana Voronkova, Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centra vadošā pētniece, darbam „Terapeitiskas papillomas vīrusa vakcīnas konstruēšana uz kāmju poliomas vīrusveidīgu daļiņu bāzes”. Papilomas vīruss izraisa dzemdes kakla vēzi. Šī problēma ir ļoti aktuāla – Latvijā vien ik gadu uz katrām 100 000 sievietēm 14 sievietes mirst no šīs slimības. Uz šo brīdi pastāv tikai profilaktiska vakcīna, kas palīdz vēl nesaslimušajām sievietēm. T.Voronkovas darba mērķis ir izveidot terapeitisku, t.i. ārstējošu vakcīnu, kas palīdzēs ārstēt sievietes, kas ar dzemdes kakla vēzi jau ir saslimušas.

- Dabaszinātņu maģistre fizikā Ilze Aulika, LU Cietvielu Fizikas institūta zinātniskā asistente, disertācijas izstrādei par tēmu „Funkcionālu nanostrukturētu polāru kārtiņu veidošana un fizikālo īpašību pētījumi”. Veidojot ļoti plānu materiālu kārtiņas, tām parādās jaunas fizikālas īpašības. I.Aulika pēta plānas strukturētas kārtiņas – kādas ir to īpašības un iespējamo pielietojumu elektronikā (piem., atmiņas elementi), optiskās sakaru ierīcēs (piem., planārie viļņvadi) un optiskos pārklājumos (piem., fotohromās brilles, saules bateriju elementi). Pētījums dos ieguldījumu un nākotnes perspektīvu videi un veselībai draudzīgu materiālu, piemēram, svinu nesaturošu plānu kārtiņu izveidošanā, pētījumos un pielietojumos, aizstājot patreiz izmantotās svinu saturošas kārtiņas dažādās ierīcēs. Pētījums dos arī ieguldījumu miniaturizētu elektrisko ierīču izveidē (piem., mazāka izmēra un vieglāki portatīvie datori un mobilie tālruņi)

- Dabaszinātņu maģistre bioloģijā Jolanta Pupure, LU Medicīnas fakultātes Farmakoloģijas katedras zinātniskā asistente, disertācijas izstrādei par tēmu „Uz mitohondrijiem mērķēto vielu pētījumi Parkinsona slimības modelī”. Parkinsona slimību šobrīd nav iespējams izārstēt, medicīna spēj tikai mazināt simptomus. Jaunākie pētījumi liecina, ka šīs saslimšanas pamatā ir tā saucamās šūnu spēkstacijas – mitohondriju – bojājumi. Zinātnieku grupa, kurā darbojas Jolanta Pupure, meklē vielas, kas spētu pasargāt mitihondrijus no bojājumiem vai normalizēt to funkcionēšanu, ja bojājums jau noticis. Rezultātā varētu apturēt neirodeģeneratīvos procesus (neironu bojāeju) jau to sākumposmā.

Starptautiskajai programmai „Sievietēm Zinātnē” – 10 gadi!

UNESCO un L`ORÉAL starptautiskais sadarbības projekts „Sievietēm Zinātnē” aizsākās 1998. gadā un sekmīgi turpinās nu jau desmito gadu. Tā mērķis ir starptautiskā mērogā atbalstīt sieviešu piedalīšanos zinātniskajos pētījumos un veicināt viņu panākumus dažādās zinātņu nozarēs.

Starptautiskajai programmai „Sievietēm Zinātnē” ir trīs sadaļas:
• Lai izteiktu atzinību par izcilu veikumu zinātnē, ik gadu tiek piešķirtas L`ORÉAL – UNESCO prēmijas.
• Lai atbalstītu talantīgas jaunās pētnieces, divus gadus vēlāk tika izveidotas UNESCO – L`ORÉAL starptautiskās stipendijas.
• Lai attīstītu daudzveidību, atsevišķās valstīs izveidotas nacionālās stipendijas „Sievietēm Zinātnē”, ko piešķir koncerna L`OREAL attiecīgās valsts filiāle ar UNESCO Nacionālās komisijas un zinātniskās sabiedrības atbalstu.


Papildinformācija
Ilga Tālberga, LZA, 7225889
Estere Braķe, projekta koordinatore, L`Oréal Baltic, 29122790