EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.05.11.

Jānis Kārkliņš: IKT ir būtiska nozīme zināšanu sabiedrības attīstībā


Pasaules informācijas sabiedrības samita (World Summit on the Information Society (WSIS)) atklāšanā UNESCO ģenerāldirektores vietnieks komunikācijas un informācijas jautājumos Jānis Kārkliņš apliecināja UNESCO nopietno apņemšanos mērķtiecīgi iesaistīties WSIS definēto procesu īstenošanā un mērķu sasniegšanā – veicināt informācijas, e-pakalpojumu un interneta pieejamību visplašākajai sabiedrībai, apzinoties informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) būtisko nozīmi zināšanu sabiedrības attīstībā.


Jānis Kārkliņš arī norādīja, ka WSIS mērķu īstenošanas process ir iespējams tikai sadarbībā, turklāt pārkāpjot tradicionālās institucionālās robežas un iesaistot pilsonisko sabiedrību, privāto sektoru un starpvaldību organizācijas.


„Informācijas pieejamība un prasme ar to rīkoties, lai īstenotu savas tiesības uz komunikāciju, ir tiesiska zināšanu sabiedrības attīstības procesa pamats. Jaunie izaicinājumi, ko ieviesuši mobilie sakari, tiešsaistes sociālie tīkli un interneta pieaugošā nozīme visās dzīves sfērās, kā arī tehnoloģiju attīstība piedāvā iedzīvotājiem iespēju līdzdarboties demokrātijas attīstībā. Mēs visi esam liecinieki tam, kā jaunās tehnoloģijas veicinājušas sociālās kustības, sociālo un politisko ietekmi un apziņu daudzviet pasaulē,” informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozīmi zināšanu sabiedrības attīstībā uzsvēra Jānis Kārkliņš.


WSIS šogad norisinājās no 16. līdz 20. maijam Ženēvā.


Informācijas pieejamības veicināšana, pārdomātas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas sekmēšana, vārda, preses brīvības un brīvas ideju plūsmas veicināšana, informācijas un kultūras daudzveidības izpausmju saglabāšana un nodrošināšana pasaules informācijas tīklos, informācijas un mediju ētikas jautājumu sekmēšana u.c. ir UNESCO Komunikācijas un informācijas sektora galvenie atbildības jautājumi, kas pašlaik ir bijušā Latvijas Republikas vēstnieka Francijā un Latvijas pastāvīgā pārstāvja UNESCO Jāņa Kārkliņa kā UNESCO ģenerāldirektores Irinas Bokovas vietnieka komunikācijas un informācijas jautājumos pārziņā.


Jānis Kārkliņš ir pirmais Latvijas pārstāvis, kurš iecelts tik augstā amatā UNESCO. Viņš starptautiski jau ir labi zināms un novērtēts diplomāts un informācijas jautājumu speciālists, pateicoties viņa darbībai UNESCO un citās ANO sistēmas organizācijās.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv v