EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.04.10.

Jānis Kārkliņš iecelts par UNESCO ģenerāldirektores vietnieku


Pagājušās nedēļas beigās, UNESCO Izpildpadomes 184. sesijas ietvaros ģenerāldirektore Irina Bokova publiskoja organizācijas jauno augstāko amatpersonu sarakstu. Latvijas Republikas vēstnieks Francijā un Latvijas pastāvīgais pārstāvis UNESCO Jānis Kārkliņš apstiprināts par UNESCO ģenerāldirektores vietnieku komunikāciju un informācijas jautājumos.


Šī ir pirmā reize, kad Latvijas pārstāvis iecelts tik augstā amatā ANO specializētajā aģentūrā. Jānis Kārkliņš starptautiski jau ir labi zināms un novērtēts diplomāts un informācijas jautājumu speciālists, pateicoties viņa līdzšinējai darbībai UNESCO un citās ANO sistēmas organizācijās. Apstiprinot Jāņa Kārkliņa kandidatūru, īpaši izcelts viņa ieguldījums Pasaules informācijas sabiedrības samita (World Summit on the Information Society (WSIS)) Tunisas fāzes sagatavošanā un darbība Piešķiramo vārdu un adrešu interneta korporācijas (ICANN) Valdību konsultatīvās padomes priekšsēdētāja amatā. UNESCO Komunikāciju un informācijas sektora galvenie atbildības jautājumi ir informācijas pieejamības veicināšana, pārdomātas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas sekmēšana, vārda, preses brīvības un brīvas ideju plūsmas veicināšana, informācijas un kultūras daudzveidības izpausmju saglabāšana un nodrošināšana pasaules informācijas tīklos, informācijas un mediju ētikas jautājumu sekmēšana u.c.


Latvija jau kopš deviņdesmito gadu sākuma aktīvi līdzdarbojas UNESCO Komunikāciju un informācijas programmu īstenošanā, īpašu uzmanību pievēršot bibliotēku un arhīvu attīstības, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju prasmīgas izmantošanas, dokumentārā mantojuma saglabāšanas un zināšanu sabiedrības veidošanas jautājumiem.

UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova UNESCO Izpildpadomes laikā kopumā amatos apstiprināja deviņas jaunas UNESCO augstākās vadības amatpersonas, kurām darbs jāsāk šā gada 1. jūlijā.


Jaunais UNESCO vice-ģenerāldirektors turpmāk būs Gatečujs Engida (Getachew Engida), Etiopijas pārstāvis; Izglītības sektora vadītājs – Kvaijans Tangs (Qian Tang) no Ķīnas; UNESCO Dabaszinātņu vadītāja – Grečena Kalonji (Gretchen Kalonji), ASV pārstāve; Sociālo un humanitāro zinātņu sektora vadītāja – Marija Delpilāra Alvaresa-Laso (Maria del Pilar Alvarez-Laso) no Meksikas; ģenerāldirektores vietnieks kultūras jautājumos – Frančesko Bandarīns (Francesco Bandarin), Itālijas pārstāvis; UNESCO Ārējo attiecību un sadarbības sektora vadītājs – Ēriks Falts (Eric Falt) no Francijas; UNESCO Administratīvo sektoru vadīs Kadija Ribesa (Khadija Ribes), Tunisijas pārstāve; savukārt UNESCO Āfrikas departamentu – Lalla Aiča Benbarka (Lalla Aïcha Ben Barka) no Mali.


Irina Bokova, bijusī Bulgārijas ārlietu ministre, par UNESCO ģenerāldirektori laika posmam no 2009. līdz 2013. gadam tika ievēlēta UNESCO 35. Ģenerālās konferences laikā 2009. gada 15. oktobrī, un šī bija pirmā UNESCO Izpildpadomes sesija jaunās ģenerāldirektores vadībā.


Latvija UNESCO Izpildpadomē ir ievēlēta darbībai no 2009. līdz 2013. gadam. Mūsu valsts un tās pārstāve Dagnija Baltiņa UNESCO Izpildpadomē darbojas ne tikai kā dalībniece, bet laika posmam no 2009. līdz 2011. gadam UNESCO Izpildpadomes birojā ir ievēlēta arī par UNESCO Izpildpadomes priekšsēdētāja vietnieci.


Vairāk informācijas:
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unescos_director_general_appoints_her_senior_staff/back/18256/


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv