EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.11.09.

Izveidots UNESCO LNK bibliotēku tīkls „Stāstu bibliotēkas”


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), turpinot projektu „Stāstu laiks bibliotēkās”, izveidojusi Latvijas bibliotēku tīklu „Stāstu bibliotēkas”. Tajā uzņemtas 19 Latvijas bibliotēkas, kas līdz šim īstenojušas stāstīšanas tradīcijas veicināšanas pasākumus projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” ietvaros un kas paudušas vēlmi un apņēmību arī turpmākos divus gadus sniegt ieguldījumu stāstīšanas tradīcijas pastāvēšanai Latvijā.

Bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēkas” saraksts

Šā gada 3. decembrī plānots tīkla „Stāstu bibliotēkas” atklāšanas pasākums un projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” semināru cikla un bibliotēku rīkoto pasākumu noslēgums.

Bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēkas” darbības uzdevums ir atbalstīt bibliotēku lomu Latvijas sabiedrības nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanā un iedzīvotāju vērtību izpratnes un izglītības veidošanā, kā arī paaudžu saiknes un tradīciju pārmantošanas stiprināšanā.

Projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” mērķis ir vienot dažādu paaudžu cilvēkus, atdzīvinot stāstīšanas tradīciju paaudžu starpā, kā arī pilnveidot ikviena valodas kompetenci un sociālās prasmes klausīšanās un stāstīšanas procesā. Projektā ir iecerēts attīstīt stāstīšanas pasākumu organizēšanu bibliotēkās, šādi dodot ieguldījumu arī bibliotēku sociālās lomas paplašināšanā sabiedrībā.

Stāstīšana – tā ir smalka situāciju un dialogu māksla: īstā brīdī atcerēties īsto stāstu un pielāgot to konkrētai vajadzībai. Teksts ir tikai daļa no stāsta. Stāstā ietilpst arī žesti, balss intonācija, acu kustības, attieksme pret stāstāmo, dialogs ar klausītājiem – katrā no šiem līmeņiem ietverta personīgā un paaudžu pieredze.

Stāstu stāstīšana un stāstu klausīšanās tiek uzskatīta par vienu no senākajām cilvēku pamatvajadzībām, tā kalpo gan pasaules izziņai, gan arī sociālo prasmju izkopšanai. Stāstīšanas tradīcijai ir liela nozīme arī mūsdienu pasaulē un daudzās valstīs pašlaik var vērot mutvārdu stāstīšanas renesansi. Stāstnieku organizācijas, festivāli un grāmatas kļūst arvien populārākas. Pieaug arī bibliotēku loma stāstīšanas pasākumu organizēšanā un bibliotēkas kļūst par vienu no galvenajiem centriem stāstīšanas pasākumu organizēšanā.

Projekta ietvaros šā gada martā deviņās Latvijas pilsētās UNESCO LNK, atzīmējot Starptautisko lasīt, rakstīt un rēķināt prasmes dekādi (2003. – 2012. gads), rīkoja arī projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” seminārus. Tajos tika runāts par stāstīšanas tradīcijām dažādās valstīs, stāstu vākšanu un pētniecību, stāstu meklēšanu un pielāgošanu stāstīšanai, stāstītprasmju izkopšanu, stāstīšanas pasākumu organizēšanu bibliotēkās, stāstītāju sagatavošanu un mudināšanu stāstīt. Seminārus vadīja Guntis Pakalns, Māra Mellēna, savā pieredzē un prasmēs dalījās vietējie stāstnieki katrā novadā.

Vairāk informācijas par projektu „Stāstu laiks bibliotēkās”:
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/communication_and_info/stb.html

Papildinformācija:
Zane Paula-Pāvula
UNESCO LNK
Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora projektu vadītāja
Tālr.: 67325109
E-pasts: zane@unesco.lv

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv