EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.01.09.

Izveidota "Baltijas ceļa" interneta mājaslapa


VIĻŅA/RĪGA, JAN 20, BNS - Saistībā ar "Baltijas ceļa" 20. gadadienu ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālās komisijas ir izveidojušas informatīvu interneta mājaslapu "balticway.net".

Mājaslapas tapšana cieši saistīta arī ar UNESCO "Pasaules atmiņas" reģistram iesniegto "Baltijas ceļa" dokumentārā mantojuma nomināciju "Baltijas ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības".

Mājaslapā pieejami "Baltijas ceļa" notikumus raksturojoši dokumenti, kā arī foto materiāli.

Jau 2003. gadā visu triju Baltijas valstu pārstāvji vienojās sagatavot šo nomināciju iesniegšanai "Pasaules atmiņas" starptautiskajā reģistrā. Nominācijas tekstu izstrādāja UNESCO Baltijas valstu nacionālās komisijas sadarbībā ar Baltijas valstu dokumentārā mantojuma ekspertiem. Latvijai tika uzticēta nominācijai veltīta digitāla materiāla sagatavošana un izplatīšana trešajā “Pasaules atmiņas” programmas kongresā, Kanberā, Austrālijā no 2008. gada 19. līdz 22. februārim, iepazīstinot pasaules valstu ekspertus ar Baltijas valstu gatavoto, Baltijas ceļa dokumentārajam mantojumam veltīto nomināciju.

Nominācija tika iesniegta UNESCO 2008.gada 31.martā, un nominācijas izvērtējums būs zināms 2009.gada jūlijā.

"Baltijas ceļš" tika rīkots 1989. gada 23. augustā, atzīmējot 50 gadu kopš Molotova-Ribentropa pakta noslēgšanas, kura slepenie protokoli paredzēja sadalīt Eiropu nacistiskās Vācijas un Padomju Savienības ietekmes zonās, iekļaujot Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu un Rumāniju padomju ietekmes zonā. "Baltijas ceļā" cauri Igaunijai, Latvijai un Lietuvai rokās sadevās aptuveni divi miljoni cilvēku, apliecinot triju valstu neatkarības idejas dzīvotspēju.

"Pasaules atmiņa" ir viena no UNESCO komunikācijas un informācijas programmām, kuras mērķis ir saglabāt nozīmīgāko pasaules dokumentāro mantojumu. UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā no Latvijas 2001. gadā tika iekļauta viena nominācija - Krišjāņa Barona Dainu skapis.