EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
13.05.10.

Izstāde no Latvijas UNESCO Starptautiskajā daudzveidības festivālā Parīzē


No 17. līdz 27. maijam Parīzē norisināsies UNESCO rīkots daudzveidībai veltīts starptautisks festivāls, kurā būs apskatāma arī Latvijā tapusī izstāde „Identitātes zīmes/Daudzveidības zīmes”.


Izstāde tapa Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) īstenotā Baltijas un Kaukāzu valstu sadarbības projekta „Identitātes zīmes/Daudzveidības zīmes” („Signs of Identity/Signs of Diversity”) ietvaros, kad pērnā gada novembrī LMA aulā norisinājās radošā darbnīca, kurā piedalījās 17 mākslas studenti un 12 pasniedzēji no septiņu valstu mākslas akadēmijām. Piecas dienas mākslinieki kopīgi veidoja mozaīkas ar nosaukumu „Signs of Identity/Signs of Diversity”, tādejādi stiprinot jaunrades nozīmi starpkultūru dialoga veidošanā.


Starptautiskais daudzveidības festivāls pirmo reizi tika organizēts 2008. gadā par godu Starptautiskajai dienai „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”, kas ik gadu pēc UNESCO iniciatīvas tiek atzīmēta 21. maijā.


„Pagātnē pasaule balstījās tās dažādībā, mūsdienās esam tendēti uz unificēšanu, tāpēc šodien mums īpaši jāapzinās, ka cilvēces vienotība var būt spēcīga tieši tās dažādībā. Ir būtiski respektēt mūsu individuālās un kolektīvās identitātes fundamentālo raksturu. Tieši tādēļ Starptautiskā daudzveidības festivāla pasākumi organizēti tā, lai izceltu dažādās pasaules kultūru izpausmes, vienlaikus vienojot tās ciešā sadarbībā, un padarot kultūru daudzveidību pamanāmu visā tās bagātībā,” – tā festivāla pamatideju apraksta UNESCO.


Starptautiskā daudzveidības festivāla programma pieejama UNESCO mājas lapā. Parīzē pasākumi norisināsies galvenokārt UNESCO galvenajā mītnē, taču daudzi priekšnesumi, izstādes un citi notikumi būs skatāmi arī citviet visā pilsētā. Arī vairākās UNESCO dalībvalstīs citur pasaulē maija otrā puse aizritēs šī festivāla noskaņās – Ķīnā, Itālijā, Monako, Kvebekā, Latīņamerikā un Karību valstīs.


Izstāde „Identitātes zīmes/Daudzveidības zīmes” Parīzē būs apskatāma jau Eiropas Muzeju nakts laikā 15. maijā, kas plaši tiks atzīmēta arī Parīzē un arī UNESCO galvenajā mītnē, kas šī pasākuma dēļ būs atvērta plašākai sabiedrībai un pieejama apskatei ikvienam, jo pati Muzeju nakts saistās ar UNESCO, un visā pasaulē vienlaikus tā tiek atzīmēta tieši pēc UNESCO dibinātās Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) iniciatīvas.


21. maijs UNESCO atzīts par Starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”, aicinot sabiedrību atcerēties un novērtēt kultūras daudzveidības nozīmi, īpaši mūsdienu laikmeta globalizācijas apstākļos – ne tikai atsevišķu kultūras izpausmju veidā, bet to bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā.


Starptautiskā daudzveidības festivāla pasākumi atgādinās arī, ka šis gads UNESCO pasludināts par Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv