EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.05.10.

Izsludināta pieteikšanās UNESCO Starptautiskajam fondam kultūras daudzveidībai


Pamatojoties uz UNESCO Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, kas pieņemta 2005. gadā, dibināts UNESCO Starptautiskais fonds kultūras daudzveidībai (International Fund for Cultural Diversity (IFCD)).


Fonda darbības prioritātes ir stiprināt kultūras politikas īstenošanu un kultūras infrastruktūru, sekmēt jaunu kultūru industriju rašanos, veicināt kultūru daudzveidības saglabāšanu. Fonda darbības prioritāte ir atbalsta sniegšana attīstības valstīm, kas ir konvencijas dalībvalstis, sniedzot arī iespēju saņemt atbalstu attīstības sadarbībai.


Ir izsludināta pirmā pieteikšanās fonda finanšu līdzekļu apguvei. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina iepazīties ar fonda atbalsta prioritātēm un pieteikšanās nosacījumiem. Pieteikumus fonda finansiālajam atbalstam var iesniegt UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā līdz 2010. gada 21. jūnijam.

Informācija par Starptautisko fondu kultūras daudzveidībai angļu valodā


Informācija par UNESCO Starptautisko fondu kultūras daudzveidībai publicēta šeit.