EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.02.10.

Iznāk grāmata „Kokles un koklēšana Latvijā”


Šā gada janvārī Kultūras menedžmenta centrs „Lauska” laiž klajā Valda Muktupāvela grāmatu ar audiopielikumu „Kokles un koklēšana Latvijā”. Grāmatā ir ietverts vispārējs apskats par koklēm un koklēšanas tradīcijām un vēsturi Latvijā, kā arī kokļu uzbūvi, attīstību un to variācijām. Tomēr lielāko grāmatas daļu aizņem kokļu spēles mācību metodika ar skaņojumu piemēriem, akordiem, vingrinājumiem, un dažādām latviešu melodijām – dziesmām un dančiem.

Īpašs audiopielikums „Koklētprieks – skaņojumi, vingrinājumi, repertuārs” palīdzēs ikvienam, kurš vēlas paņemt kokli rokā, iemācīties to spēlēt. Audio CD papildina grāmatas metodikas daļu, atvieglojot kokļu spēles prasmju apguvi. Līdz ar to grāmata būs noderīga gan kokļu spēles skolotājiem un folkloras kopu vadītājiem, gan cilvēkiem, kuri vēlas apgūt šī instrumenta spēli pilnīgi patstāvīgi.

Grāmatas teksts ir latviešu un angļu valodā, jo interese par kokli un tās spēli ir visā pasaulē, bet līdz šim tieši par latviešu kokli šādas publikācijas nav bijis.

Jāpiemin, ka latviešu kokle tiek uzskatīta par iezīmīgāko latviešu instrumentu, tikpat kā vienu no latviešu un latviskuma simboliem, bet grāmata ar šī instrumenta aprakstu un sistemātisku spēlēšanas apmācību līdz šim vēl nav bijusi pieejama. Līdz ar to šī grāmata aizpilda milzīgu robu latviskajā kultūrtelpā un jācer, ka arī palīdzēs plašāk izplatīt „koklētprieku”, kurš rodas, spēlējot un klausoties šo pieklusināto, pat meditatīvo, bet tik labskanīgo instrumentu.

Grāmatas atvēršanas un ieskandināšanas sarīkojums notiks 2010. gada 4. februārī plkst. 18.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā.

Grāmata tapusi sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Nemateriālās kultūras mantojuma valsts aģentūru un Valsts Kultūrkapitāla fondu.


Informāciju sagatavoja:
Daina Zalāne
Kultūras menedžmenta centrs „Lauska”
www.lauska.lv
Mob. 29156686
No grāmatas „Kokles un koklēšana Latvijā” ievada


Kokles spēle ir nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa Latvijā. Tā ir mantota no paaudzes paaudzē, aizvien bagātinoties un pilnveidojoties muzicēšanas priekā, un turpina radoši attīstīties mūsdienās. Tā ir vērtība ne tikai latviešiem, bet arī daudziem citiem tuvākās un tālākās zemēs. Valda Muktupāvela grāmata “Koklētprieks: kokles spēles pašmācība” ir veltīta koklēšanas tradīcijai Latvijā visā tās izpausmju daudzveidībā, tā mudina iesaistīties šīs tradīcijas turpināšanā, pašam/pašai apgūstot kokles spēles prasmes. Grāmata sniedz ieskatu koklēšanas vēsturē, parādot gan dažādus instrumenta veidus un paveidus, gan arī koklēšanas stilu dažādību. Tas ļauj tradīciju izprast dziļāk un dod iespēju katram rast savu aizraujošu tradīcijas turpinājumu.

Nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidība ir svarīga gan visas pasaules, gan katras tautas kultūras pastāvēšanai un identitātei. Pasaules valstis to ir apliecinājušas, pievienojoties UNESCO Konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kas pieņemta 2003. gadā un kurai pievienojusies arī Latvija. Konvencija definē nemateriālo kultūras mantojumu kā “paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tām saistītie instrumenti, priekšmeti, artefakti un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un dažos gadījumos – atsevišķi indivīdi –atzīst par sava kultūras mantojuma daļu”. Tādējādi konvencija palīdz apzināties nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju daudzveidību un liek rūpēties par kultūras bagātību ikvienā atsevišķā valstī.

Apziņa par to, ka nemateriālais kultūras mantojums ir vērtība, un izpratne par tradīciju daudzveidību ir cieši saistītas ar izglītošanos – ar tradīciju iepazīšanu un prasmju apguvi. Valda Muktupāvela grāmata īpaši priecē ne vien ar to, ka tajā apskatīta un raksturota koklēšanas tradīcija, bet arī ar to, ka šī grāmata rosina un palīdz apgūt jaunas zināšanas un prasmes svarīgas Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma daļas pazīšanai un radošai pārmantošanai.


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra