EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.11.06.

IZM parlamentārā sekretāre Ķīnā runā par Latvijas skolotāja profesijas standartu

No 25.oktobra līdz 27.oktobrim Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārā sekretāre un UNESCO Starptautiskā izglītības biroja (SIB) vadības grupas viceprezidente profesore Tatjana Koķe piedalīsies II Starptautiskajā skolotāju izglītībai veltītajā forumā „Skolotāju profesionālā attīstība”. Forums notiek Ķīnā, tas tiek rīkots globālās kustības „Izglītība visiem” ietvaros un ir viens no SIB programmas Communities of Practise pasākumiem šajā gadā.

Foruma ietvaros T.Koķe uzstāsies ar referātu un starptautiskajai auditorijai stāstīs par Latvijas skolotāja profesijas standartu, tā izstrādi, ieviešanu un pilnveidošanu. Tāpat viņa iepazīstinās ar mūsu valstī piedāvātajām iespējām iegūt pedagoga profesiju, pilnveidot profesionālo kvalifikāciju un starptautisko tendenču un aspektu integrāciju Latvijas skolotāju darbā. T.Koķe ir gandarīta par šo iespēju plašākai starptautiskai auditorijai stāstīt par Latvijas pieredzi un iepazīstināt kolēģus ar mūsu valsts labo praksi.

Šā gada janvārī Starptautiskā izglītības biroja 47.sesijas laikā Latvija pauda interesi un vēlmi palielināt mūsu valsts iesaistīšanos starptautiskajās izglītības programmās. Līdz ar to Latvija saņēmusi SIB uzaicinājumu pēc foruma piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā pa Ķīnas vispārizglītojošām skolām, lai iepazītos ar programmas Communities of Practise darbu reģionos.

Savukārt 30.oktobrī Ķīnā notiks programmas Communities of Practise koordinācijas sanāksme, kurā Latvija piedalīsies kā SIB padomes dalībvalsts.