EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.09.08.

Izglītības un zinātnes ministre piedalās konferencē par iekļaujošo izglītību ASV


Pēc ASV Izglītības departamenta (Izglītības ministrijas) ielūguma, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe 19. un 20.septembrī piedalīsies starptautiskajā izglītības konferencē "Inclusive Practices for Students with Disabilities", Vašingtonā, ASV. Šī konference veltīta vienai no mūsdienu pasaules izglītības dzīves aktualitātēm – iekļaujošajai izglītībai.

Paredzēts, ka ministre konferences gaitā īpašu uzmanību veltīs iekļaujošās izglītības praktiskai īstenošanai un skolotāju sagatavošanai darbam ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, akcentējot arī Latvijas labās prakses piemērus.

Iekļaujošajai izglītībai Latvijas izglītībā ir īpaša loma, kas ir salīdzinoši jauns, taču visā pasaulē izglītības dienaskārtībā aktuāls jautājums. Iekļaujošās izglītības galvenais uzdevums ir veicināt un sekmēt ikviena iedzīvotāja, īpaši - skolēna - prasmēm, spējām un vajadzībām atbilstošas izglītības apguves iespējas.

Salīdzinoši neilgā laikā Latvija spērusi nozīmīgus soļus iekļaujošās izglītības ideju īstenošanā. Piemēram, tiek radītas īpašas mācību programmas; veicināta bērnu ar speciālām vajadzībām integrācija izglītībā, tajā skaitā - izglītības iestādēs kopā ar parastiem bērniem; izglītības iestādes tiek pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; notiek skolotāju sagatavošana un izglītošana u.c. Arī starptautiski vērā ņemams ir Latvijas ieguldījums iekļaujošās izglītības attīstībā. Piemēram, Latvija ir pārstāvēta Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūras valdē. Savukārt šī gada februārī ar plašu un pozitīvu starptautisko rezonansi Rīgā notika konference "Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai". Tas vienlaikus bija arī sagatavošanās lielākajam starptautiskajam izglītības dzīves notikumam – UNESCO 48. Starptautiskās izglītības konferences sesijai jeb Starptautiskajai izglītības konferencei, kas šī gada novembrī notiks Ženēvā un kas savā jomā ir salīdzināma ar Pasaules ekonomikas forumu Davosā.

Ministre darba vizīti ASV turpinās nākamnedēļ, kad viņa pēc ASV Pirmās lēdijas Loras Bušas ielūguma piedalīsies ANO Ģenerālās asamblejas 63.konferences ietvaros notiekošajā starptautiskajā lasīt un rakstītprasmes simpozijā Ņujorkā.

Pieņemot Kolumbijas Universitātes (Ņujorka) Skolotāju koledžas un Lehigh Universitātes (Bethlehem, Pensilvānija) Izglītības koledžas uzaicinājumus, šajās augstskolās ministre lasīs lekcijas par Latvijas izglītību, par izglītības sistēmas attīstību kopš neatkarības atgūšanas līdz mūsdienām un integrācijai Eiropas Savienībā, kā arī - par starptautiskās sadarbības iespējām. Abās augstskolās paredzētas ministres tikšanās ar koledžu vadību, mācībspēkiem, studentiem.

Šos uzaicinājumus T.Koķe uzskata par īpašu pagodinājumu mūsu valstij, par starptautiskās auditorijas atzinību Latvijai un tās izglītībai. Vienlaikus ministre uzsver, ka šāda starptautiska uzmanība uzliek Latvijai papildus pienākumus un uzdevumus ar īpašu rūpību gādāt par ikvienas izglītības komponentes un katras izglītības pakāpes pilnveidi, attīstību un izaugsmi, lai ikvienam Latvijā būtu iespējas iegūt savām prasmēm, spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību.

Papildu informācija:

Agnese Korbe,

izglītības un zinātnes ministres padomniece komunikācijas jautājumos

Tālrunis: 2 9110062, 7047954

E-pasts: agnese.korbe@izm.gov.lv

www.izm.gov.lv