EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.11.05.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete uzstājas UNESCO Ģenrālkonferencē

Ceturtdien, 6. oktobrī izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete uzrunājot UNESCO Ģenerālās konferences 33. sesijas dalībniekus, ministre uzsvēra izglītības lielo lomu UNESCO darbībā, kā arī dalībvalstu sadarbības nozīmi UNESCO kopējo mērķu sasniegšanā.


“UNESCO darbības viena no prioritātēm ir programma “Izglītība visiem”. Taču nedrīkstam aizmirst, ka UNESCO galvenais darbs tomēr saistīts ar politikas veidošanu. Manuprāt, “Izglītība visiem” mērķu sasniegšanai dalībvalstīs par maz tiek iesaistītas UNESCO Asociēto skolu projekta dalībnieces – izglītības iestādes – kuru pieredze var tikt izmantota programmas aktivitātēs, uzsverot izglītības nozīmi un nepieciešamību izglītoties visa mūža garumā.”

“Esmu gandarīta, ka Latvija aktīvi iesaistās arī reģionālajos un starptautiskajos izglītības procesos, un mūsu pieredze var noderēt ļoti daudzām valstīm, veidojot savu izglītības sistēmu,” teica ministre Druviete.

Savā uzrunā ministre runāja arī par zinātnes lomu katras valsts attīstībā. Latvijā panākts būtisks finansējuma pieaugums zinātniskās darbības attīstībai, nodrošinot zinātnisko institūtu aktīvāku darbību, radot iespēju zinātnisko parku veidošanai valstī, zinātnes sasaistei ar augstāko izglītību. Šajā gadā, sadarbībā ar “L’Oreal Baltic”, tika uzsākta programma “Sieviete zinātnē”.

“Latvija nav iedomājama bez bagātīgā kultūras mantojuma un tradīcijām – tās ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Mēs rūpējamies, lai kultūras mantojums tiktu saglabāts no paaudzes paaudzē, tāpēc esmu gandarīta, ka Rīgas vēsturiskais centrs un divi Strūves meridiāna loka punkti ir Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekti.”

“Šajā vasarā notikušie IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir spilgts pierādījums jauniešu pozitīvai attieksmei pret tautas vērtībām. Šis bija neaizmirstams pārdzīvojums arī 150 dažādu valstu pārstāvjiem, kuri šajā vasarā piedalījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas organizētājā starptautiskajā forumā “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un pārmantošana: Jaunatne, izglītībā un attīstība”,” savā uzrunā uzsvēra Druviete.Pilns runas teksts angļu valodā