EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
13.09.10.

Izglītības un zinātnes ministre ar UNESCO vadību pārrunāja izglītības aktualitātes


UNESCO Nākotnes foruma „Vai dzimumu līdztiesība ir trūkstošais elements, pārdomājot vispasaules attīstības mērķus pēc 2015.gada?” („Gender Equality: The Missing Link? Rethinking the Internationally Agreed Development Goals beyond 2015?”) ietvaros, kas notika Atēnās no 9. līdz 11.septembrim, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe foruma atklāšanā uzrunāja tā dalībniekus, kā arī tikās ar UNESCO ģenerāldirektori Irinu Bokovu un UNESCO vadošajām amatpersonām, un pārrunāja ar izglītību un tās nākotnes attīstību saistītus jautājums.


Tiekoties ar T.Koķi, UNESCO ģenerāldirektore I.Bokova uzsvēra, ka viena no aktualitātēm izglītības jomā, kā Eiropā, tā kopumā pasaules attīstītajās valstīs ir skolu tīkla sakārtošana un konsolidācija, jo bērnu skaita samazināšanās, īpaši – attīstītajās valstīs, atspoguļojas arī izmaiņās skolu tīklā. Līdztekus tam, UNESCO savā darbībā lielu nozīmi un uzmanību pievērš izglītības pieejamības nodrošināšanai un izglītības kvalitātei paaugstināšanai. Ministre apliecināja, ka arī Latvijas izglītības politikā, kā valsts līmenī, tā sadarbojoties ar pašvaldībām, ievērojot bērnu skaita tendences, liela vērība tiek veltīta izglītības pieejamībai un kvalitātes uzlabošanai, kā arī – efektīvai resursu izmantošanas sekmēšanai.


UNESCO puse uzsvēra, ka viens no organizācijas uzstādījumiem saistīts arī ar izglītības pieejamības un apguves nodrošināšanu neatkarīgi no cilvēku sociālā un materiālā stāvokļa. Proti, līdzekļu trūkums vai zemi ienākumi vecākiem, nevar būt aizbildinājums, lai bērns jau mazotnē tiktu izslēgts no izglītības. Ministre uzskata, ka šie uzstādījumi un mērķi kopumā sasaucas arī ar Latvijas izglītības politikas veidošanu un īstenošanu. Piemēram, izglītībai nodrošināts atbalsts Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros; stipendijas augstākajā izglītībā tiek piešķirtas ievērojot gan sociālos, gan sekmības kritērijus u.c.


Vienlaikus T.Koķe pauž nostāju, ka, lai ievērotu sabiedrības un valsts ilgtermiņa attīstības vajadzības, turpmāks līdzekļu samazinājums Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajām jomām nav nedz iespējams, nedz pieļaujams. Turklāt īstenojot IZM pārziņā esošo jomu darbības uzlabošanu, efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, vienlaikus nav iespējams mazināt līdzekļus un nodrošināt atbilstošu sistēmas darbību.


Informāciju sagatavoja:
Agnese Korbe
izglītības un zinātnes ministres
padomniece komunikācijas jautājumos
Tālrunis: 2 9110062, 6 7047954
E-pasts: agnese.korbe@izm.gov.lv
http://www.izm.gov.lv