EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.12.05.

Ir zināmi konkursa "Kultūras mantinieki" uzvarētāji5. decembrī UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. sesijas simulācijas spēlē noskaidroti konkursa „Kultūras mantinieki” uzvarētāji. I vietu ieguva Ieva Vēvere no Latvijas Kultūras akadēmijas un Santa Petrovska no Dagdas vidusskolas, II – Laura Žukovska no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, bet III – Līga Ābola no Valmieras Valsts ģimnāzijas un Ieva Karčevska no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas.

Pirmās vietas ieguvēji balvā saņēma ceļojumu pa Austrijas Pasaules mantojuma vietām, otrās vietas ieguvēji – pa Baltijas valstīm. Visi pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma arī dāvanu kartes no SIA „Vilori” mākslas un hobiju preču iegādei.

Savukārt tās skolas, no kurām konkursā „Kultūras mantinieki” piedalījās visvairāk jauniešu – Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Rīgas Centra Humanitārā vidusskola un Balvu pilsētas ģimnāzija – saņēma laikraksta „Izglītība un Kultūra” abonementu 2006. gadam.


No plkst. 10:00 līdz 16:00 Rīgas Kongresu namā UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. sesijas simulācijas spēlē 60 jaunieši, kuri ieguva lielāko punktu skaitu konkursa „Kultūras mantinieki” pirmajās divās kārtās, pa pāriem izspēlējot pirms tam izlozētās lomas, uzstājās ar prezentācijām un ziņojumiem par situāciju Pasaules mantojuma saglabāšanas jautājumos pasaulē, darbu Pasaules mantojuma saglabāšanas jomā 2004. gadā, UNESCO dalībvalstu projektiem un ieguldījumiem Pasaules mantojuma saglabāšanā. Jaunieši piedalījās ekspertu un dalībvalstu diskusijā par Rīgas vēsturisko centru, kā arī izstrādāja lēmumprojektu par Rīgas vēsturisko centru.


Visas simulācijas spēles laiku žūrija vērtēja jauniešu zināšanas un izpratni par Pasaules mantojuma komitejas darbību un uzdevumiem un konkrētām Pasaules mantojuma aizsardzības problēmām, ar kādām saskaras Pasaules mantojuma komiteja darba gaitā. Simulācijas spēles laikā tika vērtētas arī argumentācijas prasmes un zināšanas par Rīgas vēsturisko centru kā Pasaules mantojuma objektu. Pieņemot lēmumu par konkursa „Kultūras mantinieki” uzvarētājiem, kura fināls ir UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. sesijas simulācijas spēle, žūrija vērtēja arī dalībnieku attieksmi pret Pasaules mantojuma saglabāšanu.


Žūrijā bija UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerāldirektors Rolands Ozols, Austrijas Nacionālās komisijas pārstāve Betina Rosbahere (Bettina Rossbacher), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis un vadītāja vietnieks Jānis Asaris, Rīgas pilsētas Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Andis Cinis un IZM Izglītības satura un eksaminācijas centra pārstāve Ilze Kupča.


„Ceru, ka jums izdevās izprast procesus, kas saistīti ar Pasaules mantojuma saglabāšanu, kā tiek pieņemti lēmumi šajā jomā,” uzrunājot UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. sesijas simulācijas spēles dalībniekus, teica UNESCO Latvijas Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretārs Rolands Ozols. Viņš arī uzsvēra, ka UNESCO viedoklis par Rīgas vēsturisko centru nebūt nav tikai tas, kas šobrīd publiskajā vidē visvairāk dzirdams. „UNESCO priecājas par moderno elementu ienākšanu arhitektūrā, par mūsdienu arhitektūras attīstību. Ir tikai viens nosacījums – tam jānotiek saskaņā ar to kultūras mantojumu, kas mums jau ir. Modernajai arhitektūrai ir vai nu jārespektē esošais kultūras mantojums vai jābūt tādai, kas savā kvalitātē to pārspēj,” uzsvēra Rolands Ozols.


Konkursa „Kultūras mantinieki” pirmās divas kārtas norisinājās no 15. septembra līdz 2. novembrim. Pirmajā kārtā konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem par dažādiem pasaules mantojuma sarakstā iekļautiem objektiem, otrajā - jārisina dažādas situācijas par aktuālām kultūras mantojuma problēmām. Konkursu organizēja UNESCO LNK sadarbībā ar Rīgas domi, Rīgas Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un pateicoties ceļojumu biroja „Skaisto skatu aģentūra”, laikraksta „Izglītība un Kultūra”, SIA „Vilori” un portālu „TVNET” un „Studentnet” atbalstam.


Konkursa „Kultūras mantinieki” mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalību Pasaules kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un izpētē, kā arī attīstīt izpratni par Rīgas vēsturiskā centra kā Pasaules mantojuma objekta nozīmīgumu.


Kopumā pirmajās divās konkursa „Kultūras mantinieki” kārtās piedalījās 233 jaunieši. Neskatoties uz to, ka II kārtas uzdevumi bija saistīti ar Pasaules mantojuma objektu - Rīgas vēsturisko centru, ļoti aktīvi bija jaunieši no Latvijas reģioniem.