EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.08.08.

Informatīvais paziņojums


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija plāno slēgt līgumu par pakalpojumiem (izmitināšana, ēdināšana, telpu noma) UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolu semināram.

Paredzamā līgumcena LVL 2000.00|

Detalizētāku informāciju var saņemt pie ģenerālsekretāra vietnieces Sarmītes Pulstes, Pils laukumā 4 – 206, Rīgā, tālr.67325109, e – pasts: office@unesco.lv

Šis informatīvais paziņojums publicēts 2008.gada 1.augustā