EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.11.07.

Informatīvais paziņojums


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija plāno slēgt līgumu par sinhronās tulkošanas pakalpojumiem UNESCO starptautiskajam semināram "Veidojot jaunas partnerattiecības".


Paredzamā līgumcena LVL 1600.00|

Detalizētāku informāciju var saņemt pie ģenerālsekretāra vietnieces Sarmītes Pulstes, Pils laukumā 4 – 206, Rīgā, tālr.7325109, e – pasts: office@unesco.lv


Šis informatīvais paziņojums publicēts 2007.gada 5.novembrī