EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.11.06.

Informatīvais paziņojums

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija plāno veikt darbinieku veselības apdrošināšanu.

Paredzamā līgumcena LVL 2800.00


Detalizētāku informāciju var saņemt pie ģenerālsekretāra palīdzes Sarmītes Pulstes, Pils laukumā 4 – 206, Rīgā, tālr.7325109, e – pasts: office@unesco.lv

Šis informatīvais paziņojums publicēts 2006.gada 1.novembrī