EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.05.07.

Informācija interesentiem par skolu pieteikšanos UNESCO Asociēto skolu projektāUNESCO Asociēto skolu projekts savu darbu Latvijā jaunā sastāvā uzsāks 2008.gadā. Skolām, kas vēlēsies pieteikties, to būs iespējams izdarīt 2007.gada rudenī:


1) Līdz 2007.gada 15.septembrim lielākajos preses izdevumos un UNESCO LNK mājas lapā www.unesco.lv sadaļā Jaunumi būs atrodams sludinājums par skolu pietiekšanos darbam projektā. UNESCO LNK mājas lapā būs atrodama pilnīga informācija par to, ko skolām piedāvāsim projekta darba ciklā no 2008.gada janvāra līdz 2010.gada decembrim un ko projekta veidotāji sagaidīs no skolām.


2) Projektā tiks uzņemtas 12 Latvijas skolas no visiem Latvijas reģioniem. Iespēja pieteikties būs bērnudārziem, sākumskolām, pamatskolām, vidusskolām, profesionālās izglītības iestādēm, interešu izglītības iestādēm. Uzņemot skolas, tiks ievērots visu Latvijas reģionu vienlīdzīgas pārstāvniecības princips un dažādu veidu un pakāpju izglītības iestāžu pārstāvniecība.


3) Skolu pieteikumus izvērtēs UNESCO LNK izveidota komisija divās kārtās. Līdz 2007.gada 12.oktobrim būs jāiesniedz skolas rakstiskais pieteikums, kurus izvērtēs komisija un izvēlēsies skolas, kas piedalīsies otrajā kārtā, kuras laikā komisija apmeklēs katru no skolām, lai iepazītos ar to darbu klātienē un tiktos ar skolas vadību, skolotājiem un skolēniem un pārrunātu skolas vēlmi un gatavību darboties projektā.


4) Skolas, kas tiks uzņemtas projektā, slēgs līgumu ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju par dalību UNESCO Asociēto skolu projektā.

Sīkāku informāciju par UNESCO Asociēto skolu projektu var atrast UNESCO mājas lapā sadaļā www.unesco.org/education/asp vai arī UNESCO LNK mājas lapā sadaļā Programmas.