EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
08.08.08.

Ievadseminārs jaunajām UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolām


No 2008. gada 11. līdz 12. augustam Siguldā notiks pirmais jauno UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) dalībskolu seminārs. Semināra mērķis ir ievadīt ASP dalībskolu darbu šajā projektā. Seminārā ir paredzēts veicināt dalībskolu dziļāku izpratni par UNESCO darbu un ASP ieguldījumu izglītības jautājumu attīstībā pasaulē, kā arī rosināt dziļāku izpratni un apziņu par Latvijas ASP dalībskolu nozīmi dažādu jautājumu aktualizēšanā izglītības iestādēs, pilnveidojot un attīstot dažādas izglītības metodes un pieejas savu individuālo pilotprojekta ietvaros.

Semināra programma

Papildus informācija par UNESCO Asociēto skolu projektu http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/asp.html

Latvijas UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1214981680.html