EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.09.08.

Iesniegti trīs pieteikumi MAB (Man and Biosphere) jauno zinātnieku balvai


Iesniegti trīs pieteikumi uz UNESCO īstenotās starpvaldību programmas MAB (Man and Biosphere – Cilvēks un Biosfēra) balvu jaunajiem zinātniekiem, kas veic pētījumus ekosistēmu un ūdens jomās.

Balvai pieteikušies Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes pētniece Agnija Skuja, Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Solvita Strāķe un Daugavpils Universitātes docents Dāvis Gruberts.

Balvas mērķis ir sekmēt informācijas un zināšanu apmaiņu jauno pētnieku vidū, motivējot tos starptautiskajai mobilitātei un veicinot pētnieku interesi par MAB (Cilvēks un biosfēra) programmas prioritārajiem darbības virzieniem un piedāvātajām iespējām.

Uz minēto balvu var pretendēt pētnieki līdz 40 gadu vecumam, piesakot dalībai konkursā savu aktuālo pētījumu, ja plāno to pabeigt turpmāko 2 gadu laikā. Balvas apjoms nepārsniedz 5000 USD vienam pretendentam.