EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.02.10.

Iepazīstinās ar UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra nomināciju „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss”


18. februārī plkst. 15:00 Tukuma muzeja Pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis” notiks UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss” prezentācija.

Pasākuma laikā apmeklētāji varēs iepazīties ar izstādi „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss”, kurā eksponētas trīs Tukuma muzeja krājumā esošās Sibīrijas vēstules uz bērza tāss: tukumnieka advokāta Kārļa Roberta Kalevica divas vēstules (1941,1943) dzīvesbiedrei Verai Mildai un lietuvietes Gražinas Gaidienes zīmēts apsveikums tumeniecei Sofijai Mildai Melderei. Sofija un Gražina iedraudzējās Krasnojarskas apgabala Ingašas rajona Zavodovkas mežsaimniecības Novostroikas nometnē Sibīrijā. Izstādē eksponēti arī Kalevicu un Melderu ģimenēm piederējuši priekšmeti, fotogrāfijas un dokumenti. Izstāde būs apskatāma līdz 28. februārim.

Pasākuma laikā paredzēta arī tikšanās ar Kārļa Roberta un Veras Kalevicu mazdēlu Pēteri Manasu no Austrālijas un Sofijas Mildas Melderes meitu Lidu Birutu Bērziņu no Tukuma.

Nomināciju „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss” prezentēs Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola.

Papildinformācija:
Ingrīda Vistopola
Pilsētas vēstures muzeja vadītāja
Tālr.: 63124348

11. februārī UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra svinīgajā atklāšanā tika suminātas tajā iekļautās pirmās četras nominācijas. Pieņemšanu atklāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) prezidents, programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālās komitejas priekšsēdētājs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Latvijas Republikas kultūras ministrs Ints Dālderis un bijusī Latvijas Valsts prezidente, folkloras pētniece akadēmiķe Vaira Vīķe – Freiberga. Tajā tika prezentēta arī UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra interneta mājas lapa www.atmina.unesco.lv

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām izveidoja programmas Latvijas nacionālo reģistru, kura mērķis ir veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski.

2009. gada 30. novembrī UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā tika iekļautas pirmās nominācijas: AS „Latvenergo” Enerģētikas muzeja nominācija „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.-1940.”, VA „Memoriālo muzeju apvienība” un VA „Rakstniecības muzejs un rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuve” nominācija „Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste (1894-1929)”, Tukuma muzeja nominācija „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, Latvijas Kara muzeja nominācija „Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944.gada 17.marts”.

Programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā 2001. gadā tika iekļauts Dainu skapis, savukārt 2009. gadā tajā tika iekļauta Baltijas valstu kopīgi sagatavotā nominācija „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.

Plašāk par UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” un tās Latvijas nacionālo reģistru: www.atmina.unesco.lv


Informāciju sagatavoja
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + (371) 29109268
E-pasts: liene@tels.lv