EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.09.08.

ICANN atbalsta Internacionalizēto domēna vārdu ieviešanu


Starptautiskā interneta domēnu pārvaldes organizācija (ICANN) pieņēmusi lēmumu atbalstīt Internacionalizēto domēna vārdu (IDNs) ieviešanu interneta mājas lapu adresēs.

IDNs ir domēna vārdi, kuri var ietvert arī tā dēvētās non-ASCII zīmes. Pie šādām zīmēm pieder burti ar mīkstinājuma zīmēm un uzsvara zīmēm, kā arī zīmes no valodām, kurās netiek izmantots latīņu alfabēts.

Šāds lēmums ICANN pieņemts, lai paplašinātu pasaules domēnu nosaukumu sistēmu (Domain Name System) un veicinātu tās attīstību, paredzot iespēju pielāgot valstu kodu augstākā līmeņa domēnus (ccTLDs) arī citai rakstībai – ne tikai latīņu, bet arī, piemēram, arābu, kirilicai – un tādām ideogrāfiskajām rakstības sistēmām, kā japāņu, korejiešu vai ķīniešu. Tas ir būtisks progress interneta kā globāla informācijas un komunikācijas līdzekļa attīstībā un pilnveidošanā.

Veicināt multilingvālas kibervides attīstību ir arī viens no UNESCO uzdevumiem lingvistiskās un kultūras daudzveidības saglabāšanas jomā. 2007. gadā UNESCO un ICANN organizēja semināru par multilingvālismu kibervidē, kur organizācijas vienojās par turpmāku sadarbību, lai attīstītu starptautiskos standartus multilingvālas interneta vides izveidošanā, tajā skaitā – IDNs ieviešanā. Savukārt 2008. gada janvārī UNESCO pievienojās ICANN Valdību konsultatīvajai komitejai (GAC) un piedalījās darbā pie ziņojuma sagatavošanas šajā jautājumā.

GAC priekšsēdētājs ir Latvijas vēstnieks Francijā Jānis Kārkliņš, kurš arī vadījis visas komitejas konsultācijas ar ICANN un pārstāvējis UNESCO pozīciju IDNs ieviešanas jautājumos.

2008. gada maijā UNESCO rīkoja arī dalībvalstu delegāciju sanāksmi, kuras laikā tika apkopota informācija par valdību iespējām, panākumiem un aktivitātēm interneta vadības, multilingvālisma un informācijas attīstības jautājumos.

UNESCO ieguldījums GAC darbā un IDNs ieviešanā turpināsies, organizējot ICANN vadošo ekspertu sanāksmes un veicinot turpmāku abu organizāciju sadarbību, kas varētu ietvert, piemēram, arī vienošanos par kādiem konkrētiem projektiem un vienošanās memoranda parakstīšanu par visu lingvistisko un kultūras kopienu pārstāvniecību internetā.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv