EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
19.08.06.

Formālās un neformālās izglītības sinerģijaUNESCO Lasītprasmes un neformālās izglītības nodaļa ir publicējusi materiālu "Formālās un neformālās izglītības sinerģija. Labāko piemēru pārskats.", kas elektroniskajā versijā pieejams http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001460/146092E.pdf