EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.04.05.

Diskutē par jautājumu: vai skola māca dzīvot labāk?

Šodien, 27. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Baltajā zālē notika diskusija „Vai skola māca dzīvot labāk?”


Diskusijā „Vai skola māca dzīvot labāk?” piedalījās IZM, Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), dažādu nevalstisko organizāciju, Latvijas augstskolu, skolu un Latvijas reģionu, kā arī skolēnu un vecāku organizāciju pārstāvji.

Diskusiju ar uzrunu par prasmēm kā pamatizglītības kodolu atklāja Izglītības un zinātnes ministre prof. Ina Druviete. Viņa uzsvēra skolas nozīmi bērna dzīvē, izsakot pārliecību, ka „skolai ir jāmāca dzīvot labāk”. Savukārt UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols savā uzrunā pauda, ka „pati skola ir dzīve, nevis kaut kas, kur mēs gatavojamies, lai dzīvotu pēc tam”.

Diskusijas dalībnieki atklāja savu skatījumu uz jautājumu: vai skola māca dzīvot labāk un sprieda par dažādiem gan pozitīviem, gan negatīviem, gan nepieciešamiem aspektiem izglītības jomā, īpašu uzmanību veltot pamatizglītības satura reformai.

Latvijas skolu pārstāvji pauda atbalstu pamatizglītības satura reformai un izteica pārliecību, ka tās rezultātiem jābūt labiem. Viņi neslēpa bažas par to, vai skolas, īpaši skolotāji, ir gatavi šīm pārmaiņām. Tika norādīts uz problēmu, ka 20. gs. skolotājiem savi skolēni ir jāgatavo 21. gs. dzīvei, un tas nozīmē, ka arī pašiem skolotājiem nepārtraukti ir jāapgūst ļoti daudz jauna. Arī Latvijas Vecāku apvienības priekšsēdētājs Kārlis Boldiševics norādīja uz šo problēmu un aicināja vecākus, kuru paaudze nemitīgi mainās, apzināties, ka skolotāji, kuri bieži vien vecākiem un viņu bērniem ir vieni un tie paši, nespēj mainīties tik strauji.

NVA direktors Ringolds Beinarovičs, runājot par izglītības un nodarbinātības jautājumiem, uzsvēra, ka mācību procesā ir aizmirsta profesionālā orientācija. Viņaprāt, par to jādomā ne tikai 9. un 12. klasē, bet jau pirmajos skolas gados. „Ir jāpalīdz skolēniem orientēties un sagatavoties darba tirgum,” – pauda Ringolds Beinarovičs.

Skolēni, kas piedalījās diskusijā, minēja pozitīvus piemērus par to, kā, piemēram, vēstures stundā tiek vecināta ģeogrāfijas priekšmetā nepieciešamo zināšanu apguve.

Liela uzmanība diskusijas dalībnieku paustajos viedokļos tika veltīta vērtību izglītībai. Kā diskusijas nobeigumā uzsvēra Rolands Ozols, „skolotāja misija un uzdevums ir nevis mācīt priekšmetu, bet mācīt dzīvot. Priekšmets ir tikai instruments šī mērķa sasniegšanā. Ja spēsim to saprast un pieņemt, tad mums nevajadzēs runāt par to, ka ētika ir vienīgais priekšmets skolā, kurā tiek mācītas dzīves vērtības”.

Diskusijas „Vai skola māca dzīvot labāk?” rezultāti tiks atspoguļoti UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) interneta mājas lapā www.unesco.lv, lai 29. aprīlī 14:00 aicinātu Latvijas skolēnus interneta konferencē paust savu skatījumu par diskusijas laikā skartajiem jautājumiem. UNESCO LNK mājas lapā tuvākajā laikā varēs noskatīties arī tās video ierakstu.