EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.04.05.

Diskusija „Vai skola māca dzīvot labāk?”

Trešdien, 27. aprīlī plkst. 9:30 Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Baltajā zālē notiks diskusija „Vai skola māca dzīvot labāk?”. Tās mērķis ir veicināt izpratni sabiedrībā par pamatizglītības satura reformas būtību un skolu gatavību to pilnvērtīgi īstenot, akcentējot ieguvumus un apzinot iespējamos šķēršļus.

Diskusiju vadīs Izglītības un zinātnes ministre prof. Ina Druviete, tajā piedalīsies pārstāvji no IZM, Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC), Nodarbinātības valsts aģentūras, Darba devēju konfederācijas, dažādiem NVO, Latvijas augstskolām, kā arī skolu vadītāji, skolotāji, skolēni un vecāki, kā arī Latvijas reģionu pārstāvji.


Pēc diskusijas tās rezultāti tiks apkopoti un ievietoti UNESCO LNK interneta mājas lapā www.unesco.lv sadaļā "Diskusijas", lai 29. aprīlī 14:00 aicinātu Latvijas skolēnus interneta konferencē paust savu skatījumu par diskusijas jautājumiem.

Diskusiju „Vai skola māca dzīvot labāk?” UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un IZM rīko starptautiskās nedēļas “Izglītība visiem” ietvaros, kas Latvijā notiek no 25. līdz 30. aprīlim un kuras ietvaros tiek organizēti dažādi pasākumi ar mērķi aktualizēt dialogu un sadarbību, kas nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem.