EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.11.07.

Dibināta Starptautiskā Planētas Zeme gada Latvijas Nacionālā komiteja


Lai informētu sabiedrību par Starptautisko Planētas Zeme gadu un popularizētu to arī Latvijā, dibināta Starptautiskā Planētas Zeme gada Latvijas Nacionālā komiteja (SPZG LNK). Komitejas galvenie uzdevumi ir sekmēt sadarbību starp ģeoloģijas un vides zinātniekiem pasaulē, līdzdarbojoties dažādās pētnieciskajās programmās un veidojot sadarbības tīklu starp nacionālajiem ģeoparkiem un iesaistīties līdzīgās, ar zemes zinātņu popularizēšanu saistītās aktivitātēs.

Šobrīd komitejas sastāvā ir pārstāvji no Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM), Vides ministrijas (VM), Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK), Latvijas Ģeologu savienības, Latvijas Dabas muzeja, kā arī dažādu privātfirmu un citu organizāciju pārstāvji.

Komitejai joprojām var pievienoties ikviens, kurš vēlas iesaistīties SPZG LNK darbībā un Starptautiskajam Planētas Zeme gadam veltītajās aktivitātēs.

Par Starptautisko Planētas Zeme gadu pēc UNESCO un Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu apvienības (International Union of Geological Sciences (IUGS)) iniciatīvas pasludināts nākamais – 2008. gads. Tam veltītie pasākumi visā pasaulē būs būtisks pienesums svarīga mērķa sasniegšanā, proti, – ilgtspējīga planētas attīstība, sekmējot zemes resursu plānveidīgu izmantošanu un precīzāk paredzot un savlaicīgi novēršot riskus, kas apdraud mūsu planētas iedzīvotājus. 2008. gada moto ir: Zemes zinātnes – sabiedrības labā.|

Iniciatīvu atbalstījusi 191 Apvienoto Nāciju dalībvalsts. 56 pasaules valstīs jau ir dibinātas Starptautiskā planētas Zeme gada nacionālās komitejas, un līdzīgu komiteju izveidošana tiek gatavota vēl citās valstīs.

Plānots, ka arī Latvijā notiks virkne nozīmīgu konferenču un plašu pasākumu, kas veltīti Starptautiskajam Planētas Zeme gadam.


Papildinformācija:
Inga Pučure
UNESCO LNK Zinātnes, jaunatnes un Asociēto skolu projekta sektora vadītāja
Tālrunis:67325109
E-pasts: inga@unesco.lv
http://www.esfs.org/index.htm