EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
09.09.13.

Daugavpils Universitātē darbību uzsāk UNESCO katedra

 Ar jaunā studiju gada sākumu Daugavpils Universitātē (DU) savu darbību uzsākusi jauna katedra – UNESCO katedra Daugavpils Universitātē.
Jaunās katedras mērķis ir sekmēt integrētu pētniecības, apmācības, informācijas izplatīšanas un dokumentācijas sistēmas izveidi par izglītību ilgtspējīgai attīstībai (IIA) un pētījumus IIA atbalstam. Tādējādi tiks veicināta sadarbība starp augsta līmeņa starptautiski atzītiem pētniekiem un mācībspēkiem Universitātē un citās institūcijās Latvijā un Eiropā, kā arī citos pasaules reģionos.

UNESCO katedras (UNESCO Chairs) tiek veidotas visā pasaulē UNITWIN/UNESCO Katedru programmas ietvaros, kas ir kļuvusi par ierosmes spēku akadēmiskās mobilitātes un straujas zināšanu pārneses sekmēšanai caur dažādām sadraudzības iniciatīvām, tīklojumiem un citām sadarbības formām. Viens no UNESCO kompetences jomu attīstības sekmēšanas galvenajiem nosacījumiem ir pieredzes un zināšanu apmaiņa starp universitātēm un citām augstākās izglītības iestādēm. Tā kā DU kopš 2000.gada sadarbojas ar UNESCO/UNITWIN Jorkas Universitātes Katedru Toronto skolotāju izglītības pārorientēšanā uz ilgtspējīgas attīstības mērķi un sadarbības rezultātā pie DU Ilgtspējīgas izglītības institūta izveidojās globālā projekta apakš-tīklojums – Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcijs izglītības pētījumos, tīklojuma attīstība un ar tā darbību saistītās aktivitātes kļuva par iemeslu priekšlikumam veidot UNESCO Katedru DU. Katedras veidošanu atbalstīja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, kas slēdza līgumu ar Daugavpils Universitāti par Katedras projekta izstrādāšanu un tā iesniegšanu UNESCO Parīzē kā priekšlikumu no Latvijas.

Vienošanās par UNESCO katedras dibināšanu Daugavpils Universitātē tika parakstīta 2013. gada 15. jūlijā starp Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (UNESCO) un Daugavpils Universitāti (DU). Vienošanos parakstīja UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova un DU rektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis. Savukārt UNESCO katedras Daugavpils Universitātē nolikums un UNESCO katedras Daugavpils Universitātē dibināšana tika apstiprināta DU Senāta sēdē 2013.gada 30. augustā.

DU izveidotā Katedra ir otrā UNESCO katedra Latvijā (pirmā tika dibināta 1999. gadā Latvijas Universitātē  par piekrastes attīstības jautājumiem). DU katedras tēma ir apstiprināta skolotāju izglītības un tālākizglītības jomā: Tradīciju un inovāciju mijiedarbība izglītībā ilgtspējīgai attīstībai.

Papildus informācija:
Daugavpils Universitātes
Zinātņu daļa
e-pasts: zinda@du.lv
tālr. 65425452