EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.12.15.

Daugavpilī notiks konference “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai”

Izvērtējot ANO desmitgadē “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” sasniegto un uzsākot jaunu posmu, ko iezīmē ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi un Globālā rīcības programma izglītībai ilgtspējīgai attīstībai, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Valsts izglītības satura centru organizē starptautisku konferenci “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai”. Tā notiks 2. un 3. decembrī Daugavpils Universitātē.

Konferencē “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai” piedalīsies izglītības eksperti, pētnieki un studenti, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji un skolotāji no Latvijas un citām valstīm. Viņi diskutēs par izglītības ilgtspējīgai attīstībai izaicinājumiem, nostiprinās un veidos jaunas partnerattiecības starp augstskolām, pētniekiem, skolām, nevalstiskajām organizācijām un kopienām.

Priekšlasījumi un diskusijas dažādās darba sesijās būs veltītas piemēriem un paņēmieniem, kā izglītību ilgtspējīgai attīstībai integrēt gan mācībās, gan ikdienas darbībā.


Konferences dalībnieki tiks aicināti izvērtēt dažādas pedagoģiskās pieejas un dalīties ar idejām un labās prakses piemēriem tālākai izmantošanai gan darbā ar skolēniem, gan skolotāju sagatavošanā un profesionālajā pilnveidē.  Tāpat tiks apspriesta dažādu institūciju pieredze, kas cenšas ilgtspējīgas attīstības principus ieviest visos to darbības aspektos, tai skaitā, ēkas uzturēšanā, lēmumu pieņemšanā, u.tml., kā arī dažādas kopienu iniciatīvas un programmas, kas atbalsta videi draudzīgu uzņēmējdarbību.

Ar priekšlasījumu konferencē uzstāsies arī Arjens Valss (Arjen Wals), UNESCO Sociālās mācīšanās un ilgtspējīgas attīstības katedras vadītājs, Vāgeningenas Universitātes (Nīderlande) un Gēteborgas Universitātes (Zviedrija) profesors. 2. decembrī viņš piedalīsies arī viedokļu līderu diskusiju Rīgā, kurā tiksies izglītības un reģionālās attīstības politikas veidotāji un pētnieki, lai runātu par to, kā izglītība var kļūt par Latvijas iespēju ilgtspējīgai attīstībai.

Konference Daugavpilī un diskusija Rīgā notiek laikā, kad Parīzē norisinās ANO klimata pārmaiņu konference (COP21) un pasaules līderi pieņem izšķirošus lēmumus klimata pārmaiņu mazināšanā.