EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
19.09.08.

Dagnija Baltiņa: katrai valstij jāatrod savs izglītības ilgtspējīgai attīstībai ceļš


Šodien, LR Vides ministrijā atklājot projekta „Izglītība pārmaiņām” noslēguma konferenci „Izglītība pārmaiņām: no teorijas līdz praktiskai rīcībai”, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, norādīja, ka projekts „Izglītība pārmaiņām” ir lielisks piemērs Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Starptautiskās dekādes Izglītība ilgtspējīgai attīstībai mērķu īstenošanā: „Dekādes veiksmīgas norises pamatā būtisks ir katra reģiona un valsts indivīduāls ieguldījums. Ir svarīgi spēt katram pašam atrast savu izglītības ilgtspējīgai attīstībai ceļu, kas atbilst katras atsevišķas valsts kultūras īpatnībām, mācīšanās tradīcijām, izglītības pieejamībai, politiskajai situācijai un vides īpatnībām.”

No 2005. līdz 2014. gadam visā pasaulē norisinās ANO Starptautiskā dekāde Izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Dekādes mērķis ir nodrošināt, ka izglītības ilgtspējīgai attīstībai principi tiek iekļauti skolu un citu izglītības iestāžu mācību programmās, lai uzsvērtu tieši izglītības svarīgo lomu ceļā uz ilgtspējīgu attīstību, un to, ka izglītības kvalitāte un saturs visos izglītības un apmācības aspektos ir svarīgs priekšnoteikums izglītībai ilgtspējīgai attīstībai.

Projekts „Izglītība pārmaiņām” kopā vieno astoņu Baltijas jūras reģiona valstu dažādas organizācijas un universitātes, kas darbojas, veicinot ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu izglītībā. Projekta mērķis bija celt vispārizglītojošo skolotāju un universitāšu mācībspēku prasmes un zināšanas, kā iedzīvināt un īstenot ilgtspējīgas attīstības principus izglītībā. Projekts ilga trīs gadus un tā rezultātā tika izstrāda „Ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata”.

Konferencē „Izglītība pārmaiņām: no teorijas līdz praktiskai rīcībai” dažādu valstu, arī Latvijas izglītības nozeres eksperti un praktiķi, universitāšu un dažādu organizāciju pārstāvji diskutē par izglītības nozīmi un ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, globalizācijas ietekmi un jaunām perspektīvām izglītībā, kā arī dalās praktiskā pieredzē.

Konferenci organizē Bērnu Vides skola sadarbībā ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centru, Daugavpils Universitāti, Vides izglītotāju asociāciju, LR Vides ministriju, Pasaules Dabas Fonda Zviedrijas nodaļu, I. Kanta Krievijas Valsts Universitāti, Klaipēdas Universitāti, Tallinas Universitāti, Polijas Ekoloģisko klubu, Friedriha Eberta fondu.


Plašāka informācija par konferenci:
http://www.vjic.gov.lv/index.php?sadala=35&id=569

Projekta „Izglītība pārmaiņām” mājas lapa:
http://www.balticuniv.uu.se/educ/index.htm

Informācija Starptautisko ANO dekādi „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”:
http://www.unesco.org/education/desd/


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv