EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.08.08.

Dagnija Baltiņa apstiprināta par UNESCO LNK ģenerālsekretāri


Par jauno UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāri apstiprināta Dagnija Baltiņa.

Dagnijai Baltiņai ir bakalaura grāds vēsturē, ko viņa ir ieguvusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, kā arī maģistra grāds UNESCO pasaules mantojuma studijās, kas iegūts Brandenburgas Tehniskajā universitātē Vācijā. Viņa jau iepriekš – kopš 2002. gada ir darbojusies UNESCO LNK kā projektu koordinatore kultūras sektorā, kā arī trīs gadus strādājusi Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentā par Jaunatnes lietu metodiķi.

Ģenerālsekretārs, kuru Nacionālās komisijas augstākā institūcija – Asambleja ieceļ uz četriem gadiem, vada UNESCO LNK Sekretariāta darbu un koordinē citu Nacionālās komisijas institūciju darbību UNESCO kompetences sfērās.

UNESCO ir Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. UNESCO LNK darbības mērķ¬i ir dot ieguldījumu Latvijas sabiedrības un visas cilvēces attīstībā, sekmējot pasaules valstu intelektuālo sadarbību izglītībā, zinātnē un kultūrā, kā arī popularizēt Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras sasniegumus, pozitīvo pieredzi un tradīcijas, tādējādi veidojot pozitīvu Latvijas tēlu pasaulē.

Plašāk par UNESCO un UNESCO LNK – http://www.unesco.lv

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv