EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.03.06.

Brocēnu novada jauniešu forums

17. martā Brocēnu KC notiek Brocēnu novada jauniešu forums „ Ko māk un var novada jaunietis savā pašvaldībā”.


Forums ir viena no projekta „Informēts un aktīvs jaunietis pilsoniskā sabiedrībā” aktivitātēm. Projekta mērķis ir veicināt lauku rajonos dzīvojošās jaunatnes pilsoniskās apziņas un aktīvas pilsoniskās līdzdalības paaugstināšanos, pārvarot atsvešinātību no valsts un pašvaldību institūcijām un uzturot dialogu starp jaunatni, sabiedrību un pašvaldību. Foruma laikā savu darbu prezentēs darba grupas, kas iepazīstinās klātesošos ar apzinātajā problēmām, iespējamiem risinājumiem šādos jautājumos:
· Jauniešu līdzdalība un sadarbība ar pašvaldību, NVO attīstība un sadarbība novadā.
· Jauniešu nodarbinātība, izglītība un tālākizglītība Brocēnu novadā.
· Kultūras un atpūtas, veselīga dzīvesveida iespējas novadā.


Tiks apspriesta jauniešu rokasgrāmata, iesniedzot priekšlikumus tās izveidē, lai ietvertu informāciju par jaunietim aktuālām tēmām. Foruma noslēgumā notiks labdarības koncerts „Bērnu sirdīm”, kurā jaunieši aicinājuši uzstāties populārus mūziķus un jaunos māksliniekus.


Projektu finansē LSIF, ES un Brocēnu novada dome.