EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.09.05.

BNS - Ārvalstu eksperti pozitīvi vērtē Rīgas attīstības plānus

RĪBA, SEP 16, BNS - Ārvalstu eksperti kopumā atzinīgi novērtējuši
jaunos
Rīgas attīstības plānus, uzsverot, ka galvenais mērķis ir veidot Rīgu
par
konkurētspējīgu Eiropas pilsētu, aģentūru BNS informēja Pilsētas

attīstības departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Dana Hasana.

Viņa klāstīja, ka īpaši atzinīgi vairākums ekspertu novērtējuši Rīgas

attīstības plānā līdz 2018. gadam iekļauto transporta struktūru, kā arī

Rīgas mērķus kļūt par Eiropas līmeņa metropoli.

Kanādas pilsētplānotājs Andris Roze izstrādāto Rīgas pilsētas
attīstības
plānu novērtēja atzinīgi, taču uzsvēra, ka nepieciešama liela Rīgas
domes
un valdības sadarbība, lai plāns tiktu ieviests dzīvē. Kanādas
arhitekts
arī pauda bažas, ka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības

plāns ir pārāk detalizēts, tādēļ ir rūpīgi jāseko, kā tas tiek īstenots

dzīvē.

Viļņas domes priekšsēdētāja padomniece Dalija Bradauskiene norādīja, ka

Rīgas loma - būt par Baltijas reģiona centru - jaunajā pilsētas
attīstības
plānā ir izvirzīta ļoti ambicioza, taču, lai šo ieceri realizētu, ir

nepieciešams sadarboties ar citām Baltijas reģiona pilsētām vairākos

nozīmīgos pārrobežu projektos, sevišķi satiksmē, realizējot tādus

projektus kā, piemēram, "Via Baltica" vai "Rail Baltica".

ASV pārstāvis arhitekts Džeimss Hils pauda viedokli, ka Rīgai vajadzētu

vairāk rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu, īpašu uzmanību pievēršot

pilsētas zaļo teritoriju saglabāšanai. Turklāt ir jābūt pārliecībai, ka

teritorijās, kas attīstības plānā norādītas kā apzaļumotas, arī nākotnē

nenotiks būvniecība. Pēc Hila domām, īpaši būtu jāattīsta padomju laika

guļamrajoni, padarot tos mūsdienīgākus.

Savukārt Īrijas pilsētplānotājs Kails Aleksanders aicināja domes

pārstāvjus vairāk attīstīt Daugavas krastu, iepazīstinot tos ar līdzīgi

realizētiem ūdensmalu attīstības projektiem citās lielpilsētās.

Jau ziņots, ka rīdzinieki no 6.septembra līdz 18.oktobrim sabiedriskajā

apspriešanā atkal var izteikt savu viedokli par pilsētas attīstības

plāniem - Rīgas attīstības plāna otro redakciju un Rīgas vēsturiskā
centra
saglabāšanas un attīstības plāna trešo redakciju.

Rīgas pilsētas attīstības plāna mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un

līdzsvarotu pilsētas attīstību. Plāns ir nepieciešams, jo Rīgai ir

jārisina jautājumi, ar kuriem saskaras daudzas Eiropas un pasaules
valstu
pilsētas, piemēram, personisko automobiļu skaita pieaugums, sabiedriskā

transporta daudzuma samazināšanās, vides problēmas, sociālā
nevienlīdzība
un spriedze, starptautiski konkurētspējīgas investīciju vides veidošana
un
citas problēmas.

Pilsētas attīstības plāns sastāv no ilgtermiņa attīstības stratēģijas,

attīstības programmas, teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem.

Paredzēts, ka dome par plāna galīgo redakciju varētu lemt šā gada
nogalē
vai nākamā gada sākumā.

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāns nosaka
vairākus
ierobežojumus saistībā ar apbūvi Vecrīgā un pārējā UNESCO Pasaules

mantojuma sarakstā ietilpstošās Rīgas daļas teritorijā.

Plāns noteic, ka vēsturiskajā centrā modernā apbūve ir pieļaujama tikai

vietās, kur nodarīto kara postījumu dēļ izjaukta pilsētas
arhitektoniskā
ainava, atsedzot ēku ugunsmūrus.

Lai gan Rīgas vēsturiskais centrs aizņem tikai 1,43% no pilsētas

teritorijas, tam ir unikāla vērtība. Šajā teritorijā saglabājusies
samērā
neskarta viduslaiku un vēlāko laiku pilsētbūvnieciskā struktūra,

jūgendstila un 19.gadsimta koka arhitektūra. Rīgas vēsturiskais centrs
ir
ieguvis augstāko starptautisko kultūras mantojuma novērtējumu un
iekļauts
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Kārlis Roķis +371 7088633, eko_zinas@bns.lv