EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
31.08.16.

Baiba Moļņika apstiprināta par UNESCO LNK ģenerālsekretāri

Foto: Evija Trifānova / LETA

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asambleja par nacionālās komisijas ģenerālsekretāri apstiprināja Baibu Moļņiku. Ģenerālsekretāra amata pienākumus viņa sāks pildīt 2016. gada 1. septembrī.

Baiba Moļņika UNESCO LNK strādā jau kopš 2006. gada. Sākotnēji viņa bija Izglītības sektora vadītāja un UNESCO Asociēto skolu projekta koordinatore Latvijā. 2012. gadā Baiba Moļņika tika iecelta par UNESCO LNK ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāju.

Pirms darba uzsākšanas UNESCO LNK Baiba Moļņika ir bijusi Baltijas Asamblejas sekretariāta vadītāja, strādājusi Latvijas Republikas Saeimas Starpparlamentu attiecību birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā. Viņai ir sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā, kas iegūts Latvijas Universitātē.

Kā atklāj Baiba Moļņika, runājot par izaicinājumiem, ieņemot UNESCO LNK ģenerālsekretāres amatu, viens no svarīgākajiem iespēju laukiem UNESCO ir pagājušajā gadā apstiprinātie ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķi. Izvirzītais mērķis izglītībā – nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību un  mūžizglītības iespējas visiem – sniedz UNESCO iespēju kļūt par vadošo institūciju šī mērķa sasniegšanā, kur liela loma ir un būs arī dalībvalstu nacionālajām komisijām.

“UNESCO LNK darbībā kultūras mantojums vienmēr ir bijusi ļoti augsta prioritāte. Darbība kultūras mantojuma aizsargāšanā un saglabāšanā Latvijā, tostarp skaidrojot plašākai sabiedrībai UNESCO konvenciju būtību un nozīmi, noteikti ir vēl viens būtisks darbības virsiens arī UNESCO LNK,” stāsta jaunā UNESCO LNK ģenerālsekretāre.

Tāpat, novērtējot UNESCO programmu ietekmi dalībvalstīs, svarīgi ir veicināt zinātnes lomu un stiprināt UNESCO sadarbības tīklus, kuros iesaistītās skolas, katedras, atmiņu institūcijas un bibliotēkas palīdz izcelt Latvijas vērtības pasaulē un stiprināt starpreģionālo sadarbību.

Baiba Moļņika norāda, ka “nekad agrāk UNESCO loma nav bijusi tik izšķiroša un svarīga kā šobrīd, kad pasaules sabiedrība ir sašķēlusies un sadrumstalota, aizvien pieaug konflikti, vardarbība un terorisms. Ir jāspēj atrast spēku un līdzekļus, lai tikpat aktīvi kā notiek bruņošanās un norobežošanās, notiktu miera ideju aizstāvība cilvēku prātos, uz ko mūs aicina UNESCO Konstitūcija. Tas ir iespējams tikai tad, ja UNESCO nacionālajām komisijām izdodas nokļūt tur, kur meklējams sākums gan mieram, gan karam – proti, cilvēku prātos un sirdīs”.

UNESCO ir Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. UNESCO LNK mērķis ir stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.

Ģenerālsekretārs, kuru nacionālās komisijas augstākā institūcija Asambleja ieceļ uz pieciem gadiem, vada UNESCO LNK administratīvo darbu. 

Vairāk par UNESCO LNK – http://www.unesco.lv