EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
13.12.06.

Atzīmē Latvijas pievienošanās UNESCO 15. gadadienu un pasniedz UNESCO LNK augstākos apbalvojumus

Vakar, 12. decembrī svinīgā pieņemšanā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā tika atzīmēta Latvijas pievienošanās ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO) 15. gadadiena.

Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada 15. oktobra, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO galvenajā mītnē Parīzē.

Toreiz, kā savās atmiņās raksta Latvijas vēstniece Francijā un UNESCO Aina Nagobads – Ābola, bija dotas tikai 48 stundas laika, lai sagatavotu visus nepieciešamos dokumentus Latvijas pieteikumam dalībai UNESCO. Tas tika izdarīts laicīgi un 1991. gada 15. oktobrī Latvijas karogs vēstnieces rokās tika svinīgi ienests UNESCO galvenajā mītnē Parīzē un novietots blakus pārējo pasaules valstu karogiem.

„Kopš Nacionālās komisijas izveidošanas vienmēr ir bijis aktuāls jautājums, kā spilgtāk atklāt Latvijas izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas bagātības pasaulei, lai mūsu valsts devums tiktu pamanīts. Ja šodien izvērtējam, kā mums tas izdevies, tad droši varam teikt, ka esam pamanīti un augsti paceltu galvu strādājam pasaules valstu vidū. Vārds Latvija UNESCO nes sevī ļoti plašu izjūtu gammu – kādam tas saistās ar Rīgas vēsturisko centru, kas 1997. gadā tika iekļauts Pasaules mantojuma sarakstā, citam tas raisīs atmiņas par mūsu izglītības, zinātnes un kultūras darbinieku ieguldījumu, bet vēl kādam pirmās asociācijas būs ar daudzbalsīgā Latvijas Dziesmu svētku kopkora klātbūtni nemateriālās kultūras meistardarbu sarakstā. Tomēr visnozīmīgākais bijis ikviena un katra personīgais ieguldījums, ko nodrošinājis daudzu šeit klātesošo grūti saskaitāmās minūtes, stundas, dienas, mēneši un gadi, ko esam pavadījuši roku rokā ejot ar šo organizāciju,” savā uzrunā svinīgajā pieņemšanā teica LR izglītības un zinātnes ministre, UNESCO LNK viceprezidente akadēmiķe Baiba Rivža.

1991. gada 6. decembrī Parīzē tika atklāta arī Latvijas vēstniecība Francijā un UNESCO, bet UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) tika izveidota 1992. gadā.

Vakar svinīgajā pieņemšanā, atzīmējot Latvijas pievienošanās UNESCO 15. gadadienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) Ainai Nagobads – Ābolai un Latvijas Zinātņu akadēmijai pasniedza organizācijas augstākos apbalvojumus – Goda rakstus par ieguldījumu UNESCO LNK darbības un programmu īstenošanā Latvijā.

Goda rakstu Ainai Nagobads – Ābolai UNESCO LNK pasniedza par izcilu ieguldījumu un nozīmīgu atbalstu UNESCO darbā Latvijā un pasaulē. Aina Nagobads – Ābola ir pirmā Latvijas vēstniece UNESCO un joprojām turpina aktīvi darboties kā speciālo uzdevumu padomniece UNESCO. Pēdējos gados Aina Nagobads – Ābola īpašu uzmanību veltījusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta attīstībai, kuram vienbalsīgi savu atbalstu izteica UNESCO dalībvalstis UNESCO Ģenerālās konferences laikā 1999. gadā.

Savukārt Latvijas Zinātņu akadēmijai goda raksts pasniegts par izcilu ieguldījumu un nozīmīgu atbalstu UNESCO programmu īstenošanā. 1998. gadā toreizējā UNESCO ģenerāldirektora Federiko Majora vizītes laikā Rīgā tika parakstīta vienošanās ar Latvijas Zinātņu akadēmiju par zinātnes programmas īstenošanu Latvijā. Kopš tā laika Latvijas zinātnieki aktīvi līdzdarbojušies UNESCO programmu darbā gan Latvijā, gan pasaulē.

UNESCO ir ANO specializētā aģentūra, kas savu darbu organizē izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas programmās. UNESCO LNK mērķi ir dot ieguldījumu Latvijas sabiedrības un visas cilvēces attīstībā, sekmējot pasaules valstu intelektuālo sadarbību izglītībā, zinātnē un kultūrā, kā arī popularizēt Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras sasniegumus, pozitīvo pieredzi un tradīcijas, tādējādi veidojot pozitīvu Latvijas tēlu pasaulē.