EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.12.11.

Atzīmē 10 gadus kopš UNESCO pieņemta Konvencija par zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību

Atzīmējot 10 gadus kopš UNESCO pieņemta Konvencija par zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību, 13. – 15. decembrī Briselē Beļģijas Karaliskajā bibliotēkā notika zemūdens kultūras mantojuma aizsardzībai veltīta reģionāla sanāksme un zinātniska konference.

 
Reģionālajā konferencē UNESCO dalībvalstis tika informētas par konvencijas īstenošanu un tajā nostiprinātajiem zinātniskajiem standartiem, kā arī nodrošināta valstu pieredzes apmaiņa zemūdens kultūras mantojuma aizsardzības jomā.
 
Atsaucoties UNESCO aicinājumam, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sagatavoja ziņojumu arī par Latvijas situāciju zemūdens kultūras mantojuma aizsardzības jomā un nosūtījusi to UNESCO Kultūras mantojuma konvenciju sektoram. 
 
Konvenciju par zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību UNESCO pieņēma 2001. gadā, un tā stājās spēkā 2009. gada janvārī. Konvencija ir zemūdens kultūras mantojuma tiesiskās aizsardzības starptautisks risinājums, kas īpaši vērš uzmanību uz šī mantojuma atrašanas, saglabāšanas un īpašuma tiesību jautājumiem. 
 
Latvija šobrīd konvencijai vēl nav pievienojusies, taču tāda iespēja tiek apsvērta tuvā nākotnē. UNESCO LNK Asambleja izteica atbalstu tam jau 2006. gadā. 
 
Vairāk informācijas par notikumiem, kas veltīti 10-gadei kopš UNESCO pieņemta Konvencija par zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību – šeit.
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv