EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.05.09.

Atmiņu institūciju pārstāvji aicināti piedalīties UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” semināros


Dažādu Latvijas atmiņas institūciju – bibliotēku, muzeju, arhīvu pāŗstāvji, kā arī privātie kolekcionāri aicināti piedalīties semināros „UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Nacionālais reģistrs un tā darbības uzsākšana 2009. gadā”, kas notiks 16. jūnijā Jelgavā, 17. jūnijā Daugavpilī un 18. jūnijā Liepājā.

Seminārus rīko UNESCO Latvijas Nacionālās komisija (LNK) sadarbībā ar Latgales Pētniecības institūtu, Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku un Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju, un tajos informēs par UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” un tās nacionālo reģistru Latvijā, kā arī par nomināciju pieteikšanas kārtību un citiem saistošiem jautājumiem. Katrā no semināriem dažas attiecīgā reģiona atmiņas institūcijas prezentēs arī savos krājumos esošās ievērojamākās dokumentārā mantojuma liecības.

Jelgavā seminārs notiks Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas laukumā 10.

Semināra programma Jelgava 16.06.2009.

Daugavpilī: Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13

Semināra programma Daugavpils 17.06.2009.

Liepājā: Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā, Zivju ielā 7

Semināra programma Liepāja 18.06.2009.

Dalību semināros var pieteikt līdz 2009. gada 10. jūnijam UNESCO LNK Sekretariātā pa tālruni + 371 67325109 vai e-pastu zane@unesco.lv. Arī mediju pārstāvji aicināti piedalīties!

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Programma tiecas apzināt šo mantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt to plaši pieejamu un atpazīstamu dažādās pasaules daļās.

Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, kas slēpj sevī informāciju par cilvēces, kultūru un valodu daudzveidību, kā arī vēsturē piedzīvoto pierakstītā, uzzīmētā, gravētā vai jebkādi citādi dokumentāri fiksētā veidā uz jebkāda iespējamā informācijas nesēja. Šis mantojums ir pasaules un tās atmiņas spogulis.

Lai veicinātu šī mantojuma saglabāšanu, pareizu kopšanu un daudzpusīgu izziņu un novērtējumu, 1995. gadā programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros tika dibināts starptautisks reģistrs, kurā tiek iekļautas visai pasaulei nozīmīgas dokumentāra rakstura liecības. Pašlaik reģistrā ir iekļautas 158 dokumentārā mantojuma vienības no visas pasaules, piemēram, režisora Friča Langa (Fritz Lang) kinofilmas „Metropole” (1927) negatīvs, King dinastijas Jangšī Lei arhīvi no 18. gadsimta sākuma līdz 20. gadsimta sākumam Ķīnā, Krievijas 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma plakātu kolekcija, feniķiešu alfabēta paraugi Libānā u.c.

Programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā 2001. gadā tika iekļauts arī latviešu Dainu skapis, īpaši izceļot tā unikālo saturu un saikni ar joprojām dzīvajām un aktīvajām nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām Latvijā. Tas, ka kāds objekts pieder starptautiskajam reģistram „Pasaules atmiņa”, nozīmē ne tikai pašas dokumentārā mantojuma vienības augstu novērtējumu un starptautisku atzinumu. Tā ir arī dalībvalsts atbildība darīt šo kultūras pieminekli pieejamu visai pasaulei. 2006. gadā tika izveidota Dainu skapja virtuālā versija www.dainuskapis.lv, padarot šo mantojumu apskatāmu un izmantojamu visā pasaulē.

2008. gadā starptautiskajam programmas „Pasaules atmiņas” reģistram tika iesniegta Baltijas valstu kopīgi sagatavotā nominācija „Baltijas ceļš – trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”. Paredzēts, ka 2009. gada vasarā šī nominācija tiks iekļauta un apstiprināta „Pasaules atmiņas” starptautiskajā reģistrā. Nominācijas ietvaros ir sagatavota informatīva mājas lapa www.balticway.net.

Starptautiskajā kontekstā īpaši vērtīgs ir arī nacionālais mantojums un tā saglabāšana, tāpēc programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros UNESCO dalībvalstis ir aicinātas veidot savas valsts „Pasaules atmiņas” nacionālos reģistrus. UNESCO LNK ir veikusi dažādus pasākumus jau kopš 2007. gada, lai izveidotu programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru, un 2009. gada nogalē plānots veikt pirmo dokumentārā mantojuma vienību reģistrāciju „Pasaules atmiņas” nacionālajā reģistrā.

Papildinformācija par programmu „Pasaules atmiņa”
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1538&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Informāciju sagatavoja
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv