EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.03.09.

Atklās UNESCO „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru


Ceturtdien, 26. martā plkst. 10:00 – 14:00 Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā Šķūņu ielā 11, Rīgā notiks UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveide un darbības uzsākšana.

UNESCO LNK ir turpinājusi darbu pie UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveides ar mērķi uzsākt tā darbību 2009. gadā. UNESCO Līdzdalības programmas ietvaros 2008. – 2009. gadam apstiprināts UNESCO LNK izstrādātais projekts „Latvijas nacionālā reģistra „Pasaules atmiņa” izveide”, kura īstenošanas galvenā uzdevuma veikšanai – nacionālā reģistra izveidei UNESCO LNK iecerējusi apkopot visu iespējamo institūciju viedokli un rastu piemērotāko risinājumu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveidei un darbības uzsākšanai.

Šim nolūkam 26. martā tiek rīkots arī seminārs, kurā aicināti piedalīties Latvijas arhīvi, bibliotēkas un muzeji, kā arī citas Latvijas institūcijas, privātkolekciju īpašnieki, individuāli eksperti un interesenti, kuri vēlas piedalīties diskusijā par programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveides un darbības uzsākšanas jautājumiem. Savu dalību lūdzam apstiprināt UNESCO LNK Sekretariātā pa e-pastu office@unesco.lv vai pa tālruni 67325109.

Semināru un diskusiju rīko UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariāts sadarbībā ar UNESCO LNK Komunikāciju un informācijas programmu padomi – UNESCO Programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo komiteju un Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju.

Kā zināms no Latvijas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā 2001. gadā tika iekļauta viena nominācija – Dainu skapis. Sadarbojoties UNESCO LNK Sekretariātam ar UNESCO LNK Komunikāciju un informācijas padomi – UNESCO Programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo komiteju, kā arī ar UNESCO nacionālajām komisijām un atmiņas institūcijām Igaunijā un Lietuvā, izstrādāta un 2008. gada 31. martā UNESCO „Pasaules atmiņas” starptautiskajam reģistram iesniegta arī Baltijas ceļa dokumentārajam mantojumam veltīta, visu trīs Baltijas valstu kopīgi gatavota nominācija „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”. Nominācijas izvērtējums būs zināms 2009. gada jūlijā. Vairāk informācijas par šo nomināciju – www.balticway.net.

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” ir viena no nozīmīgākajām UNESCO LNK prioritātēm UNESCO Komunikāciju un informācijas programmu jomā.

Papildinformācija:
Anita Vaivade
UNESCO LNK
Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 7325109
E-pasts: anita@unesco.lv

Par UNESCO programmu „Pasaules atmiņa”
UNESCO programma „Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu un nodrošināt piekļuvi tam dažādās pasaules daļās. Pasaulē gadsimtiem ilgi eksistējušās grūtības dokumentārā mantojuma saglabāšanā ir pieaugušas karu, sociālo pārmaiņu un resursu trūkuma dēļ. Ievērojamas kolekcijas ir piedzīvojušas dažādus likteņus, ko ietekmējusi laupīšana, nelegāla pārdošana, izpostīšana un nepietiekamu līdzekļu piešķiršana dokumentu piemērotai glabāšanai. Liela daļa dokumentu ir zuduši, daudzu saglabāšana apdraudēta. Tajā pašā laikā dokumentārais mantojums nereti tiek atklāts no jauna.

Programmas Starptautiskā konsultatīvā padome pirmo reizi tikās Polijā 1993. gadā un pieņēma programmas darbības plānu, kas nozīmēja UNESCO kā koordinatoru, lai ieinteresētu valdības, starptautiskās organizācijas un fondus un veicinātu sadarbības projektu īstenošanu dokumentārā mantojuma saglabāšanai.

Sadarbojoties ar nacionālajām komisijām, UNESCO ir sagatavojusi apdraudēto bibliotēku un arhīvu sarakstu un nacionālo kinematogrāfisko mantojumu sarakstu. Tajā pašā laikā tika īstenota virkne pilotprojektu, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, lai reproducētu dokumentārā mantojuma oriģinālus uz citiem informācijas nesējiem. Piemēram, CD formātā tika izdota 13. gadsimta Radzivila hronika. Iesaistoties septiņām Latīņamerikas valstīm, tika īstenots kopīgs avīžu mikrofilmēšanas projekts „Memoria de Iberoamerica”. Šie projekti sekmēja pieeju dokumentārajam mantojumam un deva ieguldījumu tā saglabāšanā.

UNESCO programmai „Pasaules atmiņa” izveidotas Nacionālās komitejas dažādās pasaules valstīs, tagad arī Latvijā. „Pasaules atmiņas” reģistrs ir redzamākā programmas daļa. Tajā iekļauto vienību skaits ir ievērojami audzis, Starptautiskās konsultatīvās padomes tikšanās reizēs apstiprinot arvien jaunas nominācijas.