EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.11.10.

Atklās bioloģiskajai daudzveidībai veltītu ceļojošo izstādi


Šā gada 1. novembrī Siguldas 3. pamatskolā tiks atklāta UNESCO ceļojošā izstāde „Bioloģiskā daudzveidība, tā ir dzīve – Bioloģiskā daudzveidība, tā ir mūsu dzīve”.


Izstādē apkopoti 19 krāšņi, izglītojoši un informatīvi plakāti angļu un franču valodā ar informāciju par bioloģisko daudzveidību, ar tās saglabāšanu saistītām problēmām, panākumiem un attīstību. Izstāde radīta UNESCO un tās partnerorganizāciju sadarbības rezultatā, un tiek eksponēta visā pasaulē. Izstāde ir guvusi plašu atzinību daudzviet pasaulē, un līdz šim 173 izstādēs ikvienam interesentam to izrādījušas jau 92 valstis. Latvijā tā pieejama, pateicoties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un Francijas kultūras centra atbalstam, un būs skatāma 23 skolās, bibliotēkās un interešu centros visos novados.


2010. gads pēc UNESCO iniciatīvas pasludināts par Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu. Bioloģiskās daudzveidības jautājumiem tas veltīts, vēršot papildus sabiedrības uzmanību Tūkstošgades mērķiem vides ilgtspējības nodrošināšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī atgādinot par 1992. gada Konvencijā „Par bioloģisko daudzveidību” uzņemtajām saistībām apturēt bioloģiskās daudzveidības mazināšanos pasaulē. Konvenciju „Par bioloģisko daudzveidību” pieņēma Riodežaneiro 1992. gadā, to parakstīja 192 UNESCO dalībvalstis, un tās mērķis ir aizsargāt un saglabāt bioloģisko daudzveidību pasaulē. Latvija Konvenciju ratificēja 1995. gadā, tāpat kā citas dalībvalstis – apņemoties veidot gan nacionāla, gan starptautiska mēroga sadarbības sistēmu informācijas par bioloģisko daudzveidību apmaiņai.


Bioloģiskā daudzveidība ir visu dzīvības formu – augu, dzīvnieku, sēņu, mikroorganismu un to gēnu daudzveidība uz Zemes. To veido arī šo dzīvības formu sabiedrības un biotopi, kur tie dzīvo, kā arī ekosistēmu daudzveidība, ko šīs dažādās dzīvības formas veido.


UNESCO LNK Starptautiskā bioloģiskā daudzveidības gada ietvaros aicina ikvienu interesentu un savus sadarbības partnerus aktīvi iesaistīties dažādu gadam veltītu pasākumu rīkošanā, tādējādi veicinot šī gada mērķu īstenošanu Latvijā, kā arī paplašinot gan gada norisēs iesaistīto cilvēku loku, gan arī savstarpējo sadarbību kopīgai iniciatīvai.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv