EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.11.08.

Atjaunotā Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību Vadlīniju redakcija


UNESCO Internet lapā http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf pieejama Vadlīniju Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību īstenošanai jaunākā redakcija angļu valodā.