EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
09.08.07.

Arī Rīgā 12. augustā atzīmēs Starptautisko jauniešu dienu

Jau septīto gadu pēc UNESCO iniciatīvas 12. augustā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā jauniešu diena. Šogad Starptautiskās jauniešu dienas moto ir: “Esi pamanāms, esi sadzirdams: jauniešu līdzdalības nozīme pasaules attīstībā”, tādējādi uzsverot jauniešu nozīmi dažādos sabiedrības attīstības procesos un piesaistot uzmanību veidiem un iespējām, kā veicināt jauniešu līdzdalību tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar viņu dzīvi un ikdienu.

Starptautiskā jauniešu diena ir iespēja apzināties 1,2 miljardu pasaules jauniešu potenciālu, tā ir diena, kad atzīmēt viņu sasniegumus un diskutēt par to, kā veicināt jauniešu iesaistīšanos visās iespējamās sabiedrības jomās.

Ik gadu Starptautiskajā jauniešu dienā jaunieši visā pasaulē rīko dažādus pasākumus un iesaistās aktivitātēs, kuru mērķis ir, izmantojot jauniešiem piemītošo kreativitāti un entuziasmu, pievērst uzmanību viņu nozīmei un lomai pasaules attīstībā. Jauniešu dienas tradicionāli tiek veltītas dažādām aktuālām problēmām, tostarp – ilgtspējīgas attīstības, veselības un nodarbinātības jautājumiem, dialoga sekmēšanai ar valdību, paaudžu solidaritātes stiprināšanai, nabadzības apkarošanai u.c.

Arī Latvijā, atzīmējot Starptautisko jauniešu dienu, 12. augustā Kongresu namā un Kronvalda parkā, Rīgā jau no plkst. 9:30 līdz pat pusnaktij tiek rīkota Jauniešu kultūras diena, kuras ietvaros vairāk nekā 600 dalībnieku no visas Latvijas rādīs savas prasmes un iesaistīs apmeklētājus aktivitātēs tādās jomās kā māksla, deja, mūzika, literatūra, dizains, video, foto, teātris un dažādas radošās darbnīcas. Jauniešu kultūras dienas ietvaros nevalstisko organizāciju stendos apmeklētāji varēs saņemt arī informāciju par jauniešu iespējām dažādās pasaules un vietēja mēroga organizācijās, tajā skaitā - par izpausmes un prakses iespējām UNESCO. Jauniešu kultūras dienas atklāšanā plkst. 10:00 tiks nolasīts arī UNESCO ģenerāldirektora Koičiro Matsuras (Koichiro Matsuura) vēstījums un novēlējums jauniešiem Starptautiskajā jauniešu dienā.

Jauniešu kultūras dienu organizē Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar LR Bērnu un ģimenes lietu ministriju.


Papildinformācija:


Zane Kripe
Latvijas Jaunatnes padomes preses sekretāre
Tālrunis: 28380533
E-pasts: pr@ljp.lv
http://www.ljp.lv


Inga Pučure
UNESCO LNK Zinātnes, jaunatnes un Asociēto skolu projekta sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: inga@unesco.lv
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyd2007.htm