EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.12.09.

Ar UNESCO LNK informatīvu atbalstu izdots kalendārs par Pasaules mantojuma vietām 12 valstīs


Ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) informatīvu atbalstu AS SEB banka izdevusi 2010. gada kalendāru, kurā apkopotas fotogrāfijas un informācija par UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautām vietām no 12 valstīm, tajā skaitā – Rīgas vēsturiskais centrs.


2010. gadā UNESCO svinēs savu 65. gadadienu, un UNESCO LNK pateicas AS SEB bankai par iesaistīšanos informācijas apkopošanā un izplatīšanā par organizācijas kompetences jomām, aktivitātēm un dalībvalstu iespējām, īpaši izceļot pasaules kultūras un dabas mantojuma vērtību un tā saglabāšanas un popularizēšanas nepieciešamību. Šādas privātas iniciatīvas apliecina, ka Latvijā ir uzņēmumi, kuriem rūp sabiedriski, kultūras un citādi nozīmīgi procesi un kuri apzinās, ka atbildība par tiem mums visiem ir kopīga.


Šo kalendāru saņems UNESCO LNK locekļi, programmu padomju dalībnieki un citi sadarbības partneri.


Pamatinformācija par UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstu:
UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļauti nozīmīgi cilvēces kultūras un dabas mantojuma objekti, kas ir unikāli pēc sava rakstura un iemieso kādu noteiktu cilvēces vai dabas attīstības posmu vai sasniegumu. To aizsardzība un kopšana ir svarīga cilvēces kultūru daudzveidības, vēsturiskās atmiņas, zināšanu un pieredzes saglabāšanas daļa. Saraksta pamatā ir 1972. gadā pieņemtā UNESCO Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. Šobrīd pasaulē ir 890 pasaules mantojuma vietas 148 pasaules valstīs.


UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas statuss ir pasaulē plaši atzīta kvalitātes un pievienotās vērtības zīme, taču šīs vērtības uzturēšanas pamatā ir katras Konvencijas dalībvalsts atbildība starptautiski sava kultūras un dabas mantojuma aizsardzībā, saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.


Rīgas vēsturiskais centrs UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā tika iekļauts 1997. gadā un Pasaules mantojuma komitejas lēmumā tika norādīts, ka „Rīgas vēsturiskais centrs ar tajā saglabājušos samērā neskarto viduslaiku un vēlāko pilsētbūvniecisko struktūru, jūgendstila arhitektūras piesātinājumu un kvalitāti un 19. gs. koka arhitektūru, ir unikāla vērtība, kam līdzīgu nav citur pasaulē”.


2003. gadā Saeimā tika pieņemts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un 2004. gadā Ministru Kabinetā pieņemti Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi. Ir izveidota Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome, kas visā pasaulē tiek minēta kā izcils piemērs pilsētas un valsts sadarbībai pasaules mantojuma saglabāšanā. Ir pieņemts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāns.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv