EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.02.16.

Ar Latvijas atbalstu UNESCO notiek starptautiska konference par žurnālistu drošības jautājumiem

5. februārī Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) mītnē Parīzē notiek starptautiska konference par žurnālistu drošības jautājumiem, kuru organizē UNESCO sadarbībā ar nozīmīgākajām pasaules mediju organizācijām un kurā piedalās vadoši mediju organizāciju, profesionālo asociāciju un UNESCO dalībvalstu pārstāvji. Līdztekus Austrijai, Austrālijai, Nīderlandei, Somijai, Zviedrijai, Open Society Foundations un Al Jazeera Network konferences norisi finansiāli atbalsta Latvija.

Konferences dalībnieki diskutēs par to, kā uzlabot žurnālistu drošību un samazināt pret žurnālistiem veikto noziegumu skaitu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta nesodāmības jautājumam, ņemot vērā, ka saskaņā ar statistikas datiem nesodīti paliek deviņi no desmit pret žurnālistiem izdarītie noziegumi. Pēc konferences notiks vairāku nozīmīgāko mediju organizāciju pārstāvju sanāksme, kurā, balstoties uz notikušajām diskusijām, tiks formulēti konkrēti ierosinājumi nepieciešamajai rīcībai žurnālistu drošības uzlabošanai un nesodāmības pārtraukšanai.

Pasākumā piedalīsies Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga, kas pilda Latvijas pārstāvja UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai (IPDC) Starpvaldību padomē pienākumus. Vienā no konferences paneļdiskusijām uzstāsies latviešu izcelsmes Austrālijas žurnālists Pēteris Greste.

UNESCO ir atbildīga par ANO Rīcības plāna žurnālistu drošībai un nesodāmībai koordinēšanu. Ar žurnālistu drošību un nesodāmību saistītie jautājumi regulāri tiek izskatīti Starptautiskās Komunikāciju attīstības programmas (International Programme for the Development of Communication, IPDC) Starpvaldību padomē.

Preses kontaktiem:
Preses un informācijas nodaļa
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Tālrunis: (371) 67016 272;
Fakss: (371) 67828 121
E-pasts: media@mfa.gov.lv
Mājaslapa: www.mfa.gov.lv