EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.04.07.

Ar dažādiem pasākumiem UNESCO LNK un IZM no 23. līdz 27. aprīlim Latvijā atzīmēs starptautisko nedēļu “Izglītība visiem”Ik gadu aprīlī pēc UNESCO (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas) iniciatīvas tiek atzīmēta starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”, kuras ietvaros visā pasaulē tiek organizētas dažādas aktivitātes un pasākumi, lai pievērstu uzmanību izglītības jautājumiem.

Latvijā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) jau ceturto gadu iesaistās starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” aktivitātēs, un arī šogad no 23. līdz 27. aprīlim rīko dažādus pasākumus, kas būs veltīti pēdējā laikā sabiedrībā aizsāktai diskusijai par izglītības kvalitāti, skolotāju profesijas prestižu un atbildības sadalījumu izglītībā, kā arī tiesībām un pienākumiem.

No 23. līdz 27. aprīlim UNESCO LNK savā mājas lapā (http://www.unesco.lv/lat/index/discussions.html) organizēs interneta diskusiju par atbildības sadalījumu un sadarbību izglītībā, kurā aicina piedalīties visus interesentus un izteikt savu viedokli.

25. aprīlī plkst. 14:00 viesnīcas „Gutenbergs” konferenču zālē notiks konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme, kurā tiks analizēts pašlaik izstrādes procesā esošais Audzināšanas darbības programmas 2007. - 2013. gadam projekts.

„Jautājumi, kas skar audzināšanas procesa kvalitāti izglītībā, šobrīd ir kļuvuši īpaši aktuāli, tādēļ jaunveidojamā programma skar jautājumus par to, kā valsts līmenī sakārtot vērtībizglītības mācīšanas jautājumus, nodrošināt visu institūciju iesaisti un sadarbību audzināšanas procesā un kā veidot ciešāku sadarbību ar sabiedrību kopumā un jo īpaši ģimenes iesaistīšanos šajā nozīmīgajā darbā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols.

Konsultatīvās padomes sanāksmes ir atklātas un pieejamas visiem interesentiem, iepriekš piesakoties pa tālruni 7325109.

27. aprīlī plkst. 15:00 IZM Lielajā zālē notiks publiska diskusija par atbildības sadalījumu un sadarbību izglītības procesā starp izglītības iestādi, izglītojamo un ģimeni. Tajā piedalīsies trīs minēto mērķauditoriju pārstāvji – katrā grupā septiņi cilvēki: skolēni, skolotāji un skolu vadītāji un vecāki, kuriem šobrīd bērni ir skolas vecumā un kuri ir sabiedrībā atzīti savas jomas profesionāļi, zinātnieki, aktieri, mūziķi, uzņēmēji u.c. Diskusiju vadīs žurnāliste Daina Jāņkalne un tās laikā tiks meklētas atbildes uz šobrīd aktuāliem jautājumiem izglītības jomā.

„Formulējot virzienu, kurā mēs vēlamies diskusijas laikā raudzīties, to varētu raksturot ar jautājumiem, kurš un par ko ir atbildīgs izglītības ieguves procesā – par ko ir atbildīga skola, par ko skolēni un par ko ģimene? Vai izglītības procesā iesaistītās puses uzticas viena otrai? Kurš ir atbildīgs par labiem skolēnu mācību sasniegumiem? Kādi ir labas izglītības priekšnosacījumi? Kurš un kādā veidā ir atbildīgs par skolēnu uzvedību ikdienā? Kurš ir atbildīgs par skolēnu līdz mirklim, kad viņš pārkāpj skolas slieksni? Cik daudz un kā audzināšanas darbā vēlētos iesaistīties paši skolēni un viņu vecāki? Un šī ir tikai daļa no jautājumiem, kurus būtu nepieciešams pārrunāt diskusijas laikā, jo tās rezultātus iecerēts izmantot arī Audzināšanas darbības programmas 2007. - 2013. gadam turpmākajā pilnveidē,” norāda Rolands Ozols.
Diskusija ir atklāta ikvienam interesentam, pirms tam piesakoties pa tālruni 7325109.

UNESCO LNK un IZM aicina Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes arī pašiem būt aktīviem un iesaistīties līdzīgu pasākumu organizēšanā savos rajonos un skolās starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” laikā, īpaši akcentējot izglītības nozīmi ikviena cilvēka dzīvē.

Diskusijas par atbildību sadalījumu un sadarbību mācību un audzināšanas darbā skolā scenārijs

Savukārt pēc izglītības un zinātnes ministres, UNESCO LNK viceprezidentes profesores Baibas Rivžas iniciatīvas visas Latvijas izglītības iestādes tiek aicinātas 25. aprīli noteikt par Viesu dienu, aicinot savā profesijā panākumus guvušus cilvēkus (uzņēmējus, politiķus, zinātniekus, māksliniekus, sportistus u.c profesiju un arodu pārstāvjus) uz sarunu par to, kāda loma viņu dzīvē ir bijusi izglītībai, kā tā palīdz viņiem darbā un ko viņi uzskata par labu un kvalitatīvu izglītību.


Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
T. 7325109, 67325109
E. baiba@unesco.lv

Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
T. 29109268
E. liene@tels.lv