EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.04.08.

Ar dažādiem pasākumiem atzīmēs starptautisko nedēļu „Izglītība visiem”


Šonedēļ, no 21. – līdz 27. aprīlim visā pasaulē tiek atzīmēta starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”.

Starptautiska nedēļa „Izglītība visiem” kopš 2000. gada, kad Senegālas galvaspilsētā Dakārā notika Pasaules izglītības forums, pēc UNESCO iniciatīvas tiek rīkota aprīlī ik gadu. Tās laikā katra UNESCO dalībvalsts pievērš īpašu uzmanību dažādiem izglītības jautājumiem.

Šogad starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros uzmanība tiek pievērsta jautājumiem par iekļaujošu izglītību gan Latvijā, gan pasaulē, diskutējot par to, vai kvalitatīva izglītība ir pieejama visiem, vai skolas ir atvērtas ikvienam, cik iekļaujoša ir vide un sabiedrība mums apkārt utt.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un portāls www.skolotajs.lv ar Microsoft atbalstu aicina visus Latvijas iedzīvotājus iesaistīties „Izglītība visiem” aktivitātēs un dalīties savā pieredzē un pārdomās, pastāstot, kādu viņi redz skolu visiem, vai, viņuprāt, kvalitatīva izglītība ir pieejama visiem, vai skolas ir atvērtas ikvienam, cik iekļaujoša ir vide un sabiedrība mums apkārt utt. Savus secinājumus un viedokli ikviens aicināts sūtīt uz e-pastu info@skolotajs.lv līdz šā gada 12. maijam. Šie vēstījumi tiks apkopoti un publicēti UNESCO LNK, IZM, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) mājas lapās internetā un portālā www.skolotajs.lv.

PowerPoint prezentācija "Izglītība visiem"

Video prezentācija "Izglītība visiem"

22. aprīlī plkst 14:00 Latvijas Universitāte sadarbībā ar UNESCO LNK Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Dekanāta sēžu zālē, Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā rīkos diskusiju „Iekļaujošas izglītības problēmas un risinājumi”. Tās mērķis ir apzināt iekļaujošās izglītības problēmas Latvijas kontekstā un meklēt iespējamos risinājumus. Diskusijas rezultāti tiks apkopoti un iesniegti Konsultatīvajai padomei „Izglītība visiem”.

22. aprīlī diskusija par iekļaujošo izglītību notiks arī Cēsīs un Daugavpilī.

Plkst. 13:00 Cēsu Valsts ģimnāzijas zālē, Leona Paegles ielā 1, Cēsīs to rīko Cēsu rajona padomes Izglītības pārvalde un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) Cēsu filiāle sadarbībā ar UNESCO LNK. Diskusijas mērķis ir vērst uzmanību iekļaujošās izglītības jautājumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvas un ikvienam bērnam atbilstošas izglītības ieguves iespējas Vidzemē. Tajā piedalīsies starptautiskā projekta Zviedrija – Latvija – Krievija „Bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšana” speciālisti no Zviedrijas, UNESCO LNK izveidotās darba grupas par iekļaujošo izglītību eksperti, IZM un Valsts speciālās izglītības centra (VSIC) pārstāvji, Cēsu pilsētas un rajona skolotāji un logopēdi, NVO pārstāvji, psihologi, RPIVA mācībspēki un studenti, vecāki, Vidzemes pašvaldību vadītāji un citi.

Daugavpilī diskusija „Iekļaujošā izglītība” plkst 13:00 Daugavpils Universitātes Senāta sēžu zālē, Vienības ielā 13-215.


24. aprīlī plkst 10:00 viesnīcas „Avalon” konferenču zālē, Kalēju ielā 70/72 notiks Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme. To vadīs izglītības un zinātnes ministre, Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Tatjana Koķe. Sanāksmē ar ziņojumu par valsts izglītības politiku iekļaujošās izglītības kontekstā uzstāsies IZM valsts sekretāra vietniece izglītības politikas jautājumos Kristīne Vāgnere. Savukārt tās otrajā daļā notiks diskusija „Nākotnes modelis – diskusija par galvenajām problēmam un risinājumu virzieniem iekļaujošās izglītības ieviešanai Latvijā”.

25. aprīlī plkst. 10:00 Rēzeknē, viesnīcas „Latgale” lielajā konferenču zālē notiks Rēzeknes Augstskolas rīkota diskusija „Iekļaujošā izglītība Latgalē: situācija, problēmas, risinājumi”. Tajā piedalīties aicināti UNESCO LNK izveidotās darba grupas par iekļaujošo izglītību eksperti, IZM un VSIC speciālisti, Rēzeknes pilsētas un rajona izglītības pārvalžu vadītāji, skolu skolotāji un administrāciju pārstāvji, Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji, Rēzeknes Augstskolas docētāji, Daugavpils, Balvu, Ludzas, Preiļu, Krāslavas, Madonas pilsētu un rajonu izglītības pārvalžu pārstāvji, skolu vadītāji, skolotāji, kuri ikdienas darbā risina iekļaušanas problēmas u.c.

„Izglītība mūsdienu Eiropā tiek skatīta saistībā ar sabiedrības daudzveidību, cilvēku ekonomiskajām un sociālajām tiesībām, cilvēktiesībām, vienlīdzību un dzimumu līdztiesību,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe. „Tieši izglītība ir būtiskākais līdzeklis demokrātiskas sabiedrības izveidē un stiprināšanā. Izglītība mūža garumā veicina cilvēka uzņēmību, nodarbinātību un sekmē personības pilnveidi, aktīvu līdzdalību un sociālo iekļautību. Izglītots cilvēks grib zināt vairāk, vienmēr mācīties ko jaunu un izpausties kā radoša personība visa mūža garumā.”

Visiem bērniem ir tiesības uz izglītību, neskatoties uz to, vai ir nepieciešams ilglaicīgs vai īslaicīgs atbalsts – teikts prezentācijā par iekļaujošo izglītību, kas publicēta UNESCO LNK, IZM un LIZDA mājas lapās, kā arī portālā www.skolotajs.lv un citur internetā, kā arī nosūtīta visām Latvijas skolām, aicinot ikvienu paust savu viedokli par iekļaujošās izglītības jautājumiem.

Šīs tiesības nosaka Salamankas deklarācija par iekļaujošo izglītību. Tomēr aptuveni 140 miljoni bērnu pasaulē neapmeklē skolu. No tiem aptuveni 30 līdz 40 miljoni ir bērni ar īpašām vajadzībām. Vienā trešdaļā pasaules valstu mazāk nekā divas trešdaļas no visa skolēnu skaita iegūst pamatizglītību. Turklāt vairāk nekā 90 pasaules valstīs pamatizglītības posmā meitenes joprojām tiek diskriminētas un nevar iegūt izglītību, pat ja to vēlētos. Pasaulē kopumā ir aptuveni 770 miljoni pieaugušo, kas neprot lasīt, rakstīt un rēķināt.

Latvijā kopumā mācās aptuveni 300000 skolēnu. No tiem aptuveni 60000 bērnu izglītību iegūst minoritāšu skolās – krievu, baltkrievu, ukraiņu, lietuviešu un citu tautību bērni, kuri mācās gan savā dzimtajā, gan arī latviešu valodā. Mūsu valstī aptuveni 9000 skolēnu ir nepieciešama speciāla izglītība un atbalsts. Tie ir bērni ar garīgiem vai fiziskiem traucējumiem, kuru dēļ mācības parastajās skolās tiem nav pieejamas. Pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmās mācās aptuveni 3000 bērnu, kuriem nepieciešama īpaša uzraudzība, tie lielākoties nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Savukārt aptuveni 200000 skolēnu ir iesaistīti neformālajā izglītībā, ārpusskolas aktivitātēs. Tas ir neticami liels skaitlis, kas nozīmē, ka Latvijā ir ļoti daudz talantīgu bērnu, kuriem papildus mācībām skolā ir nepieciešams attīstīt savus talantus un tos izkopt.

Ja skolēni un skolotāji skolā jūtas labi, visiem tiek nodrošinātas iespējas mācīties, attīstīt savas spējas, talantus un saņemt savām vajadzībām atbilstošu izglītību, tad var teikt, ka skola ir iekļaujoša. Iekļaujoša skola ļauj ikvienam skolēnam piedalīties, līdzdarboties un gūt sasniegumus mācībās, tā balstās uz iekļaujošas sabiedrības vērtībām.

UNESCO definē iekļaujošo izglītību kā procesu, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un dažādās kopienās un samazinot izslēgšanas iespējas no izglītības un izglītībā.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
T. 7325109, 67325109
E. baiba@unesco.lv

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv