EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.11.05.

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai - UNESCO – 60!

Šā gada 16. novembrī ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) atzīmē savu 60.gadadienu. Šo nozīmīgo jubileju organizācija atzīmē jau kopš 5. septembra, ik nedēļu pievēršoties kādam UNESCO darbības pārziņā esošam jautājumam. Tādējādi organizācijas 60 gadu jubileja tiks atzīmēta kopumā 60 nedēļas līdz 2006. gada 4. novembrim.

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) tika dibināta 1945. gada 16. novembrī – laikā, kad visas pasaules sabiedrība smagi pārdzīvoja Otrā pasaules kara un atombumbas radīto šoku un sekas. UNESCO dibinātājus vadīja vēlme attīstīt cilvēces intelektuālo un morālo solidaritāti.

Savā 60 gadu darbības laikā UNESCO ir bijusi organizācija, kur:


1)tiek identificētas laikmeta aktuālās problēmas un meklēti to iespējamie risinājumi ilglaicīgā perspektīvā,


2) ir izstrādāti starptautiskie standarti izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju jomā,


3) tiek apkopota, analizēta un popularizēta informācija, zināšanas un labākā pieredze par izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju jautājumiem.

UNESCO ir kļuvusi par pasaules vadošo organizāciju izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanas jautājumos, zinātnes sasniegumu popularizēšanā, visu veidu kultūras mantojuma saglabāšanā un cilvēces atstātā dokumentālā mantojuma apkopošanā nākamajām paaudzēm. Arvien vairāk pieaug UNESCO loma ētisko principu izstrādē un ieviešanā visā pasaulē.

Latvija par UNESCO dalībvalsti kļuva 1992.gadā.UNESCO LNK mērķi ir :
- dot ieguldījumu Latvijas sabiedrības un visas cilvēces attīstībā, sekmējot intelektuālu sadarbību izglītībā, zinātnē un kultūrā;
- popularizēt Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras sasniegumus, pozitīvo pieredzi un tradīcijas, tādējādi veidojot pozitīvu Latvijas tēlu pasaulē.

Šo gandrīz 15 gadu laikā kopš esam UNESCO saimē, Rīgas vēsturiskais centrs ir ieguvis visaugstāko starptautisko novērtējumu kultūras mantojuma jomā pasaulē, nostājoties blakus tādām pasaules pērlēm kā Ēģiptes piramīdas, Lielais Ķīnas mūris, Florences vēsturiskais centrs, Jeruzalemes vēsturiskais centrs un daudzām citām.

Tāpat Latvija pasaulē ir pazīstama ar aktivitātēm izglītības un zinātnes jomā, daloties ar savu pieredzi ar citu valstu zinātniekiem un izglītības ekspertiem. Mums ir lielisks UNESCO Asociēto skolu projekts, kura darbu šobrīd atzinīgi vērtē visā pasaulē. Latvijā atrodas vienīgā UNESCO Piekrastes ilgstpējīgas attīstības katedra Austrumeiropā profesora R.Ernšteina vadībā, profesors Elmārs Grēns četrus gadus ir bijis Starpvaldību bioētikas komitejas viceprezidents, nesot Latvijas zinātnieku vārdu pasaulē. Latvija var lepoties ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, kas ir viens no labākajiem biosfēras rezervātiem pasaulē.

Mūsu Dziesmu svētki ir atzīti par Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras meistardarbu, tā apliecinot Latvijas bagātā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmi pasaulē. Dainu skapis ir viena no pasaules vērtīgākajām dokumentālajām liecībām, kas atspoguļo mūsu cilvēces vēsturisko attīstību, bet Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts ir viens no diviem visā pasaulē, kura nepieciešamību 1999.gadā atzina visas tolaik 189 UNESCO dalībvalstis.

UNESCO ģenerāldirektora uzruna par godu UNESCO sešdesmitgadei (angļu valodā)