EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.11.10.

Apritējuši 65 gadi kopš UNESCO dibināšanas


16. novembrī apritējuši 65 gadi kopš dibināta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO).


UNESCO dibināta 1945. gada 16. novembrī Londonā. Sākotnēji tā bija plānota kā Apvienoto Nāciju organizācija ar mandātu tikai izglītībā un kultūrā. Vēlāk šim mandātam, uzsverot zinātnes lomu attīstībā un miera nodrošināšanā, kā to šobrīd atspoguļo UNESCO Konstitūcija, tika pievienota arī zinātne.


UNESCO mērķis ir cilvēku un tautu savstarpēja sapratne, miera kultūras attīstība un vispārēja cilvēces labklājība. Līdz ar to organizācijas galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu. Šobrīd UNESCO ir lielākā ANO aģentūra, tajā ir 193 dalībvalstis un 7 asociētās dalībvalstis. Tā ir vadošā platforma izglītības attīstības, kultūras saglabāšanas un zinātnes nozīmības veicināšanā pasaulē.


Atskatoties uz UNESCO darbu un organizācijas nozīmību līdz šim, izceļamas ir tās jomas, kurās UNESCO bijusi galvenā loma šo nozaru attīstībā un bieži arī jaunu ideju iniciatīvā. Jau kopš tās dibināšanas UNESCO ir aktīvi darbojusies izglītības pieejamības jautājumos un iestājusies par vienlīdzīgām tiesībām uz izglītību visiem. Organizācija ir rūpējusies par kultūras mantojuma saglabāšanu, arvien attīstot paša koncepta par kultūras mantojumu izpratni. Tā ir veicinājusi starptautisku ekspertu sadarbību gan izglītībā, gan zinātnē, gan kultūrā. UNESCO ir bijusi arī viens no vadošajiem spēlētājiem pasaulē, kas iestājas par vides ilgtspējīgu pārvaldību un resursu pārdomātu izmantošanu. Būtisks UNESCO ieguldījums ir informācijas apmaiņas veicināšanā, uzsverot pirmavota un mazo tautu un valodu lomu informācijas radīšanā un izplatīšanā, kas tieši sasaucas ar UNESCO stingro nostāju vārda brīvības jautājumos.


Pašreiz UNESCO sekmē izglītības attīstību, ietekmējot 1,5 miljardus bērnu, jauniešu un pieaugušo iespējas uz izglītību, kā arī atbalsta 75 miljonus skolotāju kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Organizācija iesaistījusi 151 valsti pasaules kultūras mantojuma apzināšanā un 130 valstis – nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzībā, bet 84 valstis – pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanā. UNESCO sekmē ilgtspējīgu attīstību, aptverot un sekmējot 564 biosfēras rezervātu darbību 109 valstīs. Tā aktīvi iestājas pret jebkādiem preses brīvības ierobežojumiem un nosoda apdraudējumu žurnālistiem, apkaro diskrimināciju. Organizācija vada vienīgo globālo bioētikas, vides ētikas, zinātnes un tehnoloģiju ētikas datubāzi. Tās rīcībā ir ikvienam pieejami precīzi statistikas dati izglītības, kultūras un zinātnes nozarēs visā pasaulē, kā arī plašākā datubāze dažādu likumdošanas aktu salīdzināšanai UNESCO mandāta jautājumos.


1945. gada 16. novembra svinīgās UNESCO dibināšanas sēdes ieraksts pieejams UNESCO mājas lapā. Tajā pirmo reizi tiek nolasīta UNESCO Konstitūcija.


Latvija pievienojās UNESCO 1991. gada 14. oktobrī. 1992. gadā ar likumu atbilstoši UNESCO Konstitūcijai tika izveidota UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), kas īsteno dažādas aktivitātes un programmas, lai stiprinātu izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmētu sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv