EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.08.15.

ANO panākta vienošanās par ilgtspējīgās attīstības mērķiem

Pārveidot pasauli, veicinot ekonomisko labklājību, sociālo attīstību un vides aizsardzību, izskaužot  nabadzību un badu, nākamo 15 gadu laikā apņēmušās visas 193 valstis, kas ietilpst Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO). Dalībvalstis principā vienojušās par Globālo ilgtspējīgās attīstības plānu līdz 2030. gadam. Pasaules līderiem dokuments vēl jāapstiprina ANO Samitā septembrī.

Plāns, kura saskaņošana ilga trīs gadus, izvirza 17 ilgtspējīgās attīstības mērķus un 169 apakšmērķus, kuru īstenošana ļaus novērst tādas ilgtspējas problēmas kā nevienlīdzība, neilgtspējīgs patēriņš un ražošana, neatbilstoša infrastruktūra un darba vietu trūkums, lai veicinātu līdzsvarotu attīstību visā pasaulē.

Izglītībai veltītais mērķis Globālajā ilgtspējīgās attīstības plānā, kā arī apakšmērķi sakrīt ar to, ko piedāvā un uz ko tiecas UNESCO, aicinot dalībvalstis nodrošināt iekļaujošu un taisnīgu, kvalitatīvu izglītību un mūžizglītības iespējas visiem.

Vairāk informācijas.

Sižets Latvijas Televīzijas raidījumā Panorāma 4. augustā.