EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.01.10.

Alsungā notika suitu kultūrtelpas saglabāšanas stratēģijai veltīta apspriede


Šā gada 13. janvārī, Alsungā, notika sanāksme, kuras mērķis bija pārrunāt Suitu kultūrtelpas, kas iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama neatliekama saglabāšana, sarakstā saglabāšanas stratēģiju un savstarpējo sadarbību tās īstenošanai. Sanāksmi organizē Kultūras ministrija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar biedrību Etniskās kultūras centrs „Suiti”, kā arī Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novadu domēm.


Pasākuma pirmajā daļā tika pārrunāts suitu kopienā līdz šim paveiktais, īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa nākotnē iecerētās aktivitātes, kā arī 20. janvārī parakstīt plānoto sešu iesaistīto pušu sadarbības memorandu. Tāpat tika diskutēts arī par pušu aktivitātēm, kuras šogad saglabāšanas stratēģijas ietvaros tiktu īstenotas un kurām varētu tikt piesaistīts finansējums.


Pasākuma otrajā daļā notika dažādu metodisko materiālu prezentācijas, kas tapuši gan nominācijas sagatavošanas ietvaros, gan arī veicinot konkrētas saglabāšanas aktivitātes. Trīs grāmatas, kas šajā pēcpusdienā tika atvērtas, ir – Signes Pucenas un Ievas Vītolas sagatavotā tradīciju burtnīca „Suitu stāsti”, kas tapa 2009. gada vasarā ekspedīcijā pa suitu novadiem, dodoties Alsungas vidusskolas audzēkņiem un profesionāļu vadībā vācot stāstus; Signes Pujātes un Ievas Vītolas metodiskais materiāls „Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšana: rokasgrāmata iesācējiem”, kas paredzēts kā palīgs tiem, kuri pirmo reizi mūžā īsteno interviju ar teicēju, kā arī Valda Muktupāvela grāmata „Koklētprieks: Kokļu spēles pašmācība”. Līdzās šīm prezentācijām notika arī suitu kopienas tradicionālās kultūras grupu priekšnesumi.


„Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu iestājas par kopienas identitātes nozīmi, dzīvesveida saglabāšanu. Konvencija atzīst, ka nemateriālā kultūras mantojuma pamatā ir cilvēki, kopiena, kas vēlas savu mantojumu saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm. Šādas pārliecības rezultātā arī nonācām līdz 2009. gada 1. oktobra UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma starpvaldību komitejas lēmumam par suitu kultūrtelpas iekļaušanu Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa. „Līdz ar to šodien Alsungā tiekamies ar vienotu ieceri – rūpēties par vērtību saglabāšanu un saskaņotu darbu šajā jomā arī turpmāk. Pārstāvot dažādas institūcijas un suitu kopienu, tiekamies pie apaļā galda, kas reizē ir UNESCO aizstāvēts tās darbības pamatprincips – tikties, runāties un vienoties kopīgam darbam. Ar šo tikšanos mēs pierādām, ka vīzija par kultūras identitātes un dzīvu kultūras tradīciju nozīmību, kas ir visai pasaulei vienota, mēs īstenojam savā darbā Latvijā, suitu kultūrtelpā!”


Suitu kultūrtelpa tika iekļauta UNESCO Pasaules nemateriālās kultūras mantojuma, kam nepieciešama neatliekama glābšana, sarakstā 2009. gada 1. oktobrī, UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas Starpvaldību komitejas 4. sesijā, kas notika Abu Dabi. Vairāk informācijas par to:
http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1254387266.html


Papildinformācija:
Dace Martinova, biedrības valdes priekšsēdētāja, tālr.: 29222103
Ilga Leimane, valdes priekšsēdētāja vietniece, tālr.: 29538267
Suitu portāls internetā: www.suitunovads.lv