EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.02.09.

Akcijas „Pirmais vārds” atklāšanas pasākums 2009.gada 21.februārī


Sestdien, 21. februārī, plkst. 13:00 Rīgas Skolēnu pilī, atzīmējot Starptautiskās dzimtās valodas dienu, tiks atklāta akcija „Pirmais vārds”. Dažādi pasākumi norisināsies līdz 24. aprīlim, un akcija noslēgsies ar zinātnisku konferenci šā gada septembrī Rīgā.

Atklāšanas pasākumā 21. februārī pirmsskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem atcerēsies savus pirmos nozīmīgos vārdus un ar tiem saistītos notikumus. Ģimenes iepazīstinās klātesošos ar bērnu valodisko pieredzi un demonstrēs viņu vārdu un izteicienu vizuālās atveides darbus, kopā veidos izstādi. Pasākuma dalībnieki piedalīsies dažādās atrakcijās, spēlēs un rotaļās, ko vadīs pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanas centra „Mazais prātnieks” skolotājas un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas studentes, kā arī varēs noskatīties Rīgas Skolēnu pils bērnu teātra „Zīļuks” priekšnesumus.

2009. gada pavasarī ikviena Latvijas pirmsskolas izglītības iestāde un vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, tiek aicināta piedalīties akcijā „Pirmais vārds”, rīkojot pasākumus iestādes audzēkņiem, viņu vecākiem un vecvecākiem, māsām un brāļiem. Ar akcijas vadlīnijām un ieteikumiem var iepazīties Valsts valodas aģentūras mājaslapā http://www.valoda.lv.

Vadlīnijas akcijas "Pirmais vārds" norisei

Akcijas „Pirmais vārds” mērķis ir vienot dažādu paaudžu cilvēkus, atjaunojot stāstīšanas tradīciju, pilnveidot bērnu, viņu vecāku, vecvecāku u.c. ģimenes locekļu sociālās prasmes un valodas kompetenci (klausīties prasmi un stāstītprasmi). Lai valodiskajās aktivitātēs iesaistītu vecākus un vecvecākus, akcijas rīkotāji rosina ģimenēs atcerēties kādus lingvistiski nozīmīgus notikumus – bērna pirmo īpašo vārdu vai situāciju, kurā izteikts kāds neparasts un līdz šim nelietots vārds vai izteiciens. To var saukt arī par ģimenes leģendu, kuras centrā ir konkrēts vārds. Tas ir stāsts, kurš, iespējams, jau ilgi tiek glabāts ģimenes locekļu atmiņās.

Starptautiskā dzimtās valodas diena katru gadu tiek atzīmēta 21. februārī, kopš 1999. gada 17. novembrī UNESCO Ģenerālkonferences 30. sesijā tika pieņemta Rezolūcija par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Starptautiskās dzimtās valodas dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai un sekmēt dzimtās valodas lietojumu, kā arī vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Šogad UNESCO īpašu uzmanību aicina pievērst valodas starpdisciplinārajam un sabiedrību vienojošajam raksturam.

Arī Latvijā, atzīmējot Starptautiskās dzimtās valodas dienu, Valsts valodas aģentūra ar UNESCO LNK atbalstu un sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu 2009. gadā organizē dažādus pasākumus, lai rosinātu cilvēku interesi par dzimto valodu, kā arī aicinātu apzināties dzimtās valodas īpašo vērtību.

„Kopš visā pasaulē ik gadu tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība valodas kopšanas un saglabāšanas jautājumiem. Visā pasaulē šobrīd ir ap 2500 apdraudētu valodu, kurām draud izzušana. Taču, lai valodu saglabātu, nepietiek tikai ar dažiem tās zinātājiem vai valodas dokumentēšanu. Ir jāveicina valodas lietošana, attīstība, kopšana un tā, kas jo būtiski, ir jāciena. Šogad, atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts Valodas aģentūra kopīgi pievēršas valodas kopšanai un prasmju attīstīšanai jau agrā bērnībā. Pasākumu ietvaros ģimenes ir aicinātas atcerēties, padomāt un stāstīt savus pirmos un mīļākos vārdus, šādi ne tikai mācoties izbaudīt valodas bagātību un skaistumu, bet arī mācoties stāstīt un uzklausīt vienam otru. UNESCO uzskata, ka caur dažādiem pasākumiem, dialogu un diskusiju ir iespējams motivēt sabiedrību sargāt savu valodu, lepoties ar to, saglabāt. Labi zinot savu dzimto valodu un izkopjot tās izjūtu, ir iespējams ne tikai veicināt tās saglabāšanu, bet arī atklāt pavisam jaunu, krāšņu un bagātīgu kultūras, tradīciju un iespēju pasauli, kas tajā slēpjas. Tieši šī iemesla dēļ ir svarīgi, ka motivācija cienīt un kopt valodu tiek veicināta jau kopš bērnības kopā ar vecākiem un vecvecākiem runājoties, daloties stāstos, piedzīvojumus, pārdzīvojumus un atmiņās,” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Plašāk par Latvijā plānotajiem Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītajiem pasākumiem: http://www.valoda.lv/lv/news/dzimtavaloda/valpas.

Latvijā organizētie Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumi ir iekļauti arī Eiropas Savienības Eiropas Radošuma un inovāciju gada pasākumu plānā.

Pasākumus atbalsta IZM, TV raidījums „Māmiņu klubs”, žurnāls „Spicīte”, SIA „Madonas poligrāfists”, SIA „Talsu tipogrāfija”, Rīgas Skolēnu pils un pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanas centrs „Mazais prātnieks”.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
Tālrunis: 7325109, 67325109
E-pasts: baiba@unesco.lv

Vita Ruduša
Valsts valodas aģentūras projektu vadītāja
Tālrunis: 67201687
E-pasts: vita.rudusa@valoda.lv