EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.04.09.

Akcijā „Pirmais vārds” piedalījās 73 izglītības iestādes


Akcijā „Pirmais vārds” iesaistījās un dažādus pasākumus audzēkņiem, viņu vecākiem un vecvecākiem, māsām un brāļiem rīkoja 73 pirmsskolas izglītības iestādes un vispārējās izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas no 21 Latvijas rajona.

To saraksts pieejams http://www.valoda.lv/lv/news/dzimtavaloda/aicinajums.

Akcija „Pirmais vārds” tika izsludināta, atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu. Tā tika atklāta 21. februārī un noritēja līdz 24. aprīlim.

Akcijas „Pirmais vārds” mērķis bija vienot dažādu paaudžu cilvēkus, atjaunojot stāstīšanas tradīciju, pilnveidot bērnu, viņu vecāku, vecvecāku u.c. ģimenes locekļu sociālās prasmes un valodas kompetenci (klausīties prasmi un stāstītprasmi). Lai valodiskajās aktivitātēs iesaistītu vecākus un vecvecākus, akcijas rīkotāji rosināja ģimenēs atcerēties kādus lingvistiski nozīmīgus notikumus – bērna pirmo īpašo vārdu vai situāciju, kurā izteikts kāds neparasts un līdz šim nelietots vārds vai izteiciens.

Akciju „Pirmais vārds” UNESCO LNK un Valsts valodas aģentūra organizēja sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu. Akcija beigsies septembrī ar Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītu izstādi un zinātnisku konferenci Rīgā.

Starptautiskā dzimtās valodas diena katru gadu tiek atzīmēta 21. februārī kopš 1999. gada 17. novembrī UNESCO Ģenerālkonferences 30. sesijā tika pieņemta Rezolūcija par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Starptautiskās dzimtās valodas dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai un sekmēt dzimtās valodas lietojumu, kā arī vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Šogad UNESCO īpašu uzmanību aicināja pievērst valodas starpdisciplinārajam un sabiedrību vienojošajam raksturam.

Arī Latvijā, atzīmējot Starptautiskās dzimtās valodas dienu, Valsts valodas aģentūra ar UNESCO LNK atbalstu 2009. gadā organizē dažādus pasākumus, lai rosinātu cilvēku interesi par dzimto valodu, kā arī aicinātu apzināties dzimtās valodas īpašo vērtību.

Plašāk par Latvijā notiekošajiem Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītajiem pasākumiem: http://www.valoda.lv/lv/news/planotasaktivitates.

Latvijā organizētie Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumi iekļauti arī Eiropas Savienības Eiropas Radošuma un inovāciju gada pasākumu plānā.

Pasākumus atbalsta IZM, TV raidījums „Māmiņu klubs”, žurnāls „Spicīte”, SIA „Madonas poligrāfists”, SIA „Talsu tipogrāfija”, Rīgas Skolēnu pils un pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanas centrs „Mazais prātnieks”.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
Tālrunis: 7325109, 67325109
E-pasts: baiba@unesco.lv

Vita Ruduša
Valsts valodas aģentūras projektu vadītāja
Tālrunis: 67201687
E-pasts: vita.rudusa@valoda.lv